Polscy ojcowie nie płacą alimentów. Rekordzista winien dzieciom 668 tys. zł

Finanse osobiste

Pieniądze leżące na dokumentach z napisem: alimenty
Fot. stock.adobe.com/whitelook

W sumie alimentów o wartości 11,4 mld zł nie zapłaciło już 301 tysięcy ojców. Stanowią oni zdecydowaną większość dłużników alimentacyjnych wśród których jedynie 5 proc. to matki. Tata – rekordzista widnieje w rejestrze od 10 lat i winien jest dzieciom 668 tys. zł.

W sumie alimentów o wartości 11,4 mld zł nie zapłaciło już 301 tysięcy ojców #alimenty #dłużnicy #BIG #InfoMonitor @BIGInfoMonitor

Na koniec maja tego roku liczba dłużników alimentacyjnych wpisanych do bazy BIG InfoMonitor wynosiła 317 953 osób, a ich łączna zaległość przekroczyła 11,8 mld zł. Spośród niewspierających dzieci 301 034 osoby to wyłącznie ojcowie, którzy tak jak rekordzista potrafią nie płacić na dzieci latami i zgromadzili w sumie prawie 11,4 mld zł zaległych świadczeń. W ciągu roku liczba dłużników wzrosła o 7 874. Średnio w miesiącu przybywa około 650 niesolidnych alimenciarzy płci męskiej. Kobiety mają tu jedynie 5 proc. udział.

– Po rozstaniu się partnerów zazwyczaj to matkom sąd powierza władzę rodzicielską, ewentualnie przyznaje ją obojgu rodziców, ale dziecko lub dzieci wychowują się u mamy, jedynie od czasu do czasu widując się z ojcem. Po rozpadzie związku rolą ojców, staje się przede wszystkim finansowe wspieranie dzieci. Jak pokazują statystyki z naszej bazy panowie nie wywiązują się z tego najlepiej. Niepłacący ojcowie działają na szkodę dzieci, ale także wszystkich, bowiem część niepłacących rodziców wyręcza z ich obowiązku Państwo wypłacając na dzieci pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Rocznie potrafi to być ok. 1,5 mld zł – mówi Halina Kochalska, ekspert BIG InfoMonitor. – Skala zjawiska, nieregulowanych świadczeń na dzieci, jest tak duża, że znaczenie ma każdy sposób ograniczający bezkarność osób niewywiązujących się z elementarnego obowiązku rodzicielskiego. Jednym z nich jest wpis do rejestru dłużników, który potrafi utrudnić życie blokując dostęp do wielu niezbędnych usług jak kredyty, pożyczki, różnego rodzaju umowy abonamentowe – dodaje Halina Kochalska.

Najwięcej dłużników ze Śląska, ale najgorzej jest na Warmii i Mazurach

Najliczniejszą grupę ojców unikających łożenia na dzieci stanowią panowie z woj. śląskiego – 37 267, następnie z woj. mazowieckiego – 32 617 oraz z Dolnego Śląska – 29 930. Ze względu na liczbę dłużników na te regiony Polski przypadają też najwyższe, przekraczające miliard złotych zaległości, z tytułu alimentów niepłaconych przez ojców. Średni dług taty wobec dziecka czy też Funduszu Alimentacyjnego wynosi 37 794 zł. Najwyższą średnią zaległość mają panowie z województwa lubuskiego – ponad 42 tys. zł.

Województwo Liczba dłużników alimentacyjnych – mężczyzn Kwota zaległości (tys. zł) Średnia wartość zadłużenia (zł)
ŚLĄSKIE 37 267 1 294,3 34 967
MAZOWIECKIE 32 617 1 273,5 39 310
DOLNOŚLĄSKIE 29 930 1 045,2 35 160
WIELKOPOLSKIE 22 597 863,6 38 479
KUJAWSKO-POMORSKIE 21 617 878,5 40 916
POMORSKIE 21 499 862,0 40 365
ŁÓDZKIE 19 677 725,6 37 125
ZACHODNIOPOMORSKIE 18 981 719,3 38 154
LUBELSKIE 17 415 727,5 42 058
MAŁOPOLSKIE 16 530 651,4 39 676
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 16 481 614,3 37 528
PODKARPACKIE 11 089 430,2 39 062
LUBUSKIE 10 465 336,4 32 362
ŚWIĘTOKRZYSKIE 9 797 394,7 40 560
PODLASKIE 8 091 301,4 37 510
OPOLSKIE 6 983 259,6 37 429
SUMA 301 034 11 377,4 37 794

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Woj. mazowieckie i śląskie dominują w statystykach z powodu znaczącego zaludnienia, ale pod względem liczby ojców dłużników alimentacyjnych przypadających na 1000 mężczyzn w danym województwie szanse na posiadane rodzica, który nie chce utrzymywać swojego dziecka zdecydowanie największe są na Warmii i Mazurach, gdzie na 1000 mężczyzn przypada ponad 29 ojców zgłoszonych do rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Niewiele lepiej wygląda to w woj. zachodniopomorskim. Zdecydowanie powyżej ogólnopolskich statystyk prezentują się też woj. kujawsko-pomorskie i dolnośląskie oraz lubuskie, gdzie wypada ponad 26 ojców dłużników alimentacyjnych na 1000 zamieszkujących tam mężczyzn, przy średniej dla kraju wynoszącej 20. Najkorzystniej pod tym względem sytuacja przedstawia się w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Województwo Liczba dłużników alimentacyjnych – mężczyzn Liczba dłużników wśród 1000 mężczyzn
WARMIŃSKO-MAZURSKIE     16 481 29,1
ZACHODNIOPOMORSKIE     18 981 27,9
KUJAWSKO-POMORSKIE     21 617 26,5
DOLNOŚLĄSKIE     29 930 26,1
LUBUSKIE     10 465 26,1
POMORSKIE     21 499 24,0
LUBELSKIE     17 415 20,7
ŚLĄSKIE     37 267 20,6
ŁÓDZKIE     19 677 20,3
ŚWIĘTOKRZYSKIE     9 797 19,5
OPOLSKIE     6 983 17,5
PODLASKIE     8 091 17,1
WIELKOPOLSKIE     22 597 16,7
MAZOWIECKIE     32 617 15,9
PODKARPACKIE     11 089 13,2
MAŁOPOLSKIE     16 530 12,6
Polska    301 034    20,0

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Średnia wieku rekordzistów to 47 lat

Kto nie płaci? Dane BIG InfoMonitor pokazują, że statystyczny dłużnik alimentacyjny, to mężczyzna między 35 a 44 rokiem życia, który pochodzi z Górnego lub Dolnego Śląska, ewentualnie z Mazowsza. Jest to charakterystyka prawie 107 tysięcy panów z długami za zaległe alimenty, o wartości blisko 4,4 mld zł. Drugą ryzykowną grupą wiekową są ojcowie między 45 a 54 rokiem życia. W BIG InfoMonitor widnieje ich niemal 95 tys., z łączną zaległością ponad 4,1 mld zł.

Wiek Płeć Kwota zaległości (tys. zł) Liczba dłużników Średnie zadłużenie
18-24 K 1,4 162 8 464
M 24,5 2 337 10 489
25-34 K 60,4 3 065 19 705
M 1 214,1 47 112 25 770
35-44 K 201,5 7 048 28 593
M 4 368,5 106 962 40 842
45-54 K 128,9 4 997 25 801
M 4 140,6 94 772 43 690
55-64 K 25,7 1 292 19 885
M 1 487,6 44 565 33 381
65+ K 0,6 44 13 034
M 142,0 5 285 26 875

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

W najbardziej ryzykownych przedziałach wiekowych znajdują się także rekordziści – czyli osoby z najwyższymi zaległościami za alimenty w Polsce. Średnia wieku wynosi tu 47 lat. Najmłodszy ojciec-dłużnik ma lat 35, pochodzi z Podlasia i winien jest swoim dzieciom lub dziecku ponad 429 tys. zł. Z kolei najstarszy, to mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego – 66-letni ojciec, któremu uzbierało się ponad 411 tys. zaległości. Rekord padł na Mazowszu i przekracza 668 tys. zł. Choć kwota powstania długu ma już 10 lat, to nie należy do najstarszych. Jeszcze wcześniej swoje długi alimentacyjne zaczął budować 39-letni ojciec z Wielkopolski, który dług w wysokości 481 tys. zł gromadzi od 13 lat.

Województwo Płeć Wiek Kwota zaległości (zł)
MAZOWIECKIE M 47 668 009
ŁÓDZKIE M 46 548 697
WIELKOPOLSKIE M 39 481 088
LUBELSKIE M 45 474 979
PODLASKIE M 35 429 144
ŚLĄSKIE M 53 428 459
KUJAWSKO-POMORSKIE M 50 420 908
MAZOWIECKIE M 41 419 595
LUBELSKIE M 50 413 331
WARMIŃSKO-MAZURSKIE M 66 411 329

Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor

Źródło: Informacja prasowa BIG InfoMonitor

Udostępnij artykuł: