Polska agencja ratingowa coraz bliżej. GPW, PFR i BIK złożyli wniosek do UOKiK

Gospodarka

Stempel z napisem: Rating AAA
Fot. stock.adobe.com/Wolfilser

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju oraz Biuro Informacji Kredytowej złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o Instytut Analiz i Ratingu.

.@GPW_WSExchange, @Grupa_PFR oraz @grupabik złożyli do @UOKiKgovPL wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o Instytut Analiz i Ratingu #rating #agencjaratingowa #UOKiK #GPW #PFR #BIK

Wniosek wpłynął 31 lipca br., sprawa jest w toku.

“Istotą zamierzonej koncentracji, dokonywanej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) i Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest powołanie w oparciu o Instytut Analiz i Ratingu (IAIR) silnej, rozpoznawalnej agencji ratingowej, działającej na rynku krajowym, oferującej usługi nadawania ratingów publicznych lub ratingów prywatnych szerokiemu kręgowi podmiotów, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw a ponadto sporządzanie raportów analitycznych sektorowych i jednostkowych w celu wypełnienia istniejącej na rynku polskim luki w dostępie do krajowych ratingów, analiz i ocen ryzyka” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Powstanie agencja ratingowa dla małych i średnich firm. GPW, PFR, BIK i IAiR podpisały umowę >>>

Jak podaje UOKiK, długofalowym celem przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji jest zwiększenie znaczenia rynku długu w finansowaniu gospodarki oraz poprawa jakości polskiego rynku kapitałowego poprzez ułatwienie wyceny ryzyka związanego z inwestycjami w dłużne instrumenty finansowe.

“Zgłaszany zamiar ma charakter koncentracji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy. Podmiotami zgłaszającymi zamiar koncentracji są działający w ramach grup kapitałowych GPW, PFR oraz BIK. Podmiotem biernie uczestniczącym w koncentracji (podmiot tworzony) jest IAIR, będący całkowicie zależnym od GPW, nie posiadającym swojej grupy kapitałowej” –  czytamy dalej.

Potrzebna rejestracja w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych

Podmiot tworzony tj. IAIR, istnieje od 2014 roku. IAIR wykonuje obecnie czynności przygotowawcze związane z planowaną działalnością gospodarczą w zakresie ratingu kredytowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia działalności ratingowej przez IAIR jest rejestracja w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych, podkreślił regulator.

W lipcu br. GPW, PFR, BIK i IAiR podpisały umowę inwestycyjną z zamiarem utworzenia wspólnej agencji ratingowej, której misją będzie wypełnienie luki w ofercie ratingowej skierowanej przede wszystkim do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: