Polska atrakcyjnym miejscem

Finanse i gospodarka

Z raportu "Reindustrializacja Europy" przygotowanego przez analityków Deutsche Bank Research wynika, że polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie, a wytworzona przez niego wartość dodana rośnie najszybciej w regionie.

Z raportu "Reindustrializacja Europy" przygotowanego przez analityków Deutsche Bank Research wynika, że polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie, a wytworzona przez niego wartość dodana rośnie najszybciej w regionie.

Celem strategicznym dla gospodarki UE ustanowionym przez Komisję Europejską jest wzrost do 2020 roku udziału sektora produkcyjnego w wytworzonej wartości dodanej z 16 do 20 procent. Według analityków Deutsche Bank Research zamierzenia Komisji Europejskiej są bardzo ambitne i niestety praktycznie niemożliwe do zrealizowania w ujęciu wspólnoty.

W okresie od 2000 do 2012 roku udział przemysłu w wytworzonych towarach i usługach wypracowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze wspólnoty, pomniejszony o koszt produkcji, spadł z 19 do 15 procent. Stan ten można wyjaśnić kryzysem, rozwojem sektora usług oraz pogarszającą się konkurencyjnością europejskich przedsiębiorstw produkcyjnych w odniesieniu do podmiotów spoza Unii.

Zgodnie z raportem Deutsche Bank Research wartość dodana przemysłu zmniejszyła się istotnie w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Francji, natomiast wzrosła na Słowacji (o 206 proc.), w Polsce (o 137 proc.) i Czechach (113 proc.).

Analogicznie rozkłada się zatrudnienie w przemyśle. W ciągu 12 lat w krajach "starej UE" spadło o 18 proc., a tylko nieznacznie zmalało na Słowacji, w Polsce i Czechach i ponadto od 2009 roku rośnie. W tych ostatnich państwach koszty pracy wzrosły najmniej w stosunku do pozostałych państw europejskich, co czyni Wschodnią Europę najbardziej produktywnym regionem.
140131.wykres.01.480x504

"Symbolem przemysłu przestały już być "dymiące kominy", lecz badania, poszukiwanie przewag konkurencyjnych i produkcja przyjazna środowisku", komentują eksperci DB Research. Z raportu wynika, że aż 60 % wydatków na badania i rozwój w Europie jest powiązane z sektorem przemysłowym.

Przemysł europejski nadal jest dość silny i konkurencyjny, niemniej według rankingu "Global Manufacturing Competitiveness" w pierwszej 10-tce najbardziej konkurencyjnych państw znalazły się tylko Niemcy, a w pierwszej dwudziestce kolejne trzy państwa unijne, tj. Polska, Wielka Brytania i Czechy.
140131.wykres.02.570x496

140131.wykres.03.336x514

Nasze przedsiębiorstwa produkcyjne mają ogromny potencjał, jednak aby w pełni go zrealizować, potrzebują wsparcia w postaci tanich i łatwo dostępnych kredytów, zmniejszenia narzutów na wynagrodzenia oraz niezbyt restrykcyjnej polityki pieniężnej, skutkującej stabilizacją lub stopniowym umocnieniem kursu złotego - mówi Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank w Polsce.

up

Grafiki z artykułu "Polska nowym przemysłowym liderem Europy?" Deutsche Bank Research

Udostępnij artykuł: