Polska Bezgotówkowa z pomocą przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Bezgotówkowo

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała o uruchomieniu kolejnej inicjatywy skierowanej do przedsiębiorców, którzy zostali objęci ograniczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z agentami rozliczeniowymi.

Fundacja Polska Bezgotówkowa poinformowała o uruchomieniu kolejnej inicjatywy skierowanej do przedsiębiorców, którzy zostali objęci ograniczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z agentami rozliczeniowymi.

.@mieczgroszek: Uważamy, że dzięki solidarności i współpracy sprawimy, że polska gospodarka będzie mogła sprawnie ruszyć, między innymi dzięki utrzymaniu infrastruktury do płatności i rozliczeń, gdy będzie to już możliwe @bezgotowkowa

Fundacja Polska Bezgotówkowa podjęła działania pomocowe dla przedsiębiorców, którzy byli zmuszeni ograniczyć swoją działalność gospodarczą w wyniku pandemii koronawirusa.

Program polega na wsparciu finansowym działań agentów rozliczeniowych, celem utrzymania terminala płatniczego przez przedsiębiorcę i uruchomienia zawieszonej aktywności biznesowej, kiedy będzie to już możliwe.

-Epidemia koronawirusa oraz podjęte w jej wyniku środki administracyjne mają szczególny wpływ na umowy zawierane między przedsiębiorcami. Uważamy, że to wymaga solidarności i elastyczności od wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.

Realizacja wielu zobowiązań wynikających z umów jest trudna, a czasem wręcz niemożliwa. Dlatego jako Fundacja proponujemy rozwiązania, które mogą pomóc przetrwać ten trudny czas - zarówno agentom rozliczeniowym, jak i przedsiębiorcom, którzy posiadają terminal płatniczy z Programu Polska Bezgotówkowa.

Uważamy, że dzięki solidarności i współpracy sprawimy, że polska gospodarka będzie mogła sprawnie ruszyć, między innymi dzięki utrzymaniu infrastruktury do płatności i rozliczeń, gdy będzie to już możliwe – mówi dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Obecna sytuacja epidemiologiczna zmusiła wielu przedsiębiorców do ograniczenia skali swojej działalności, a nieraz wręcz do całkowitego jej zamknięcia. Niestety spadek przychodów nie jest jednoznaczny z ograniczeniem kosztów, gdyż część z nich to opłaty stałe.

Podobnie jest m. in. z niektórymi terminalami zainstalowanymi co najmniej 12 miesięcy temu z Programu Polska Bezgotówkowa. W takim przypadku przedsiębiorcy opłacają już koszty dzierżawy terminala i prowizje od sprzedaży na warunkach określonych w umowach z agentami rozliczeniowymi.

-Nasza propozycja ma na celu zachęcenie agentów, aby rozmawiali ze swoimi klientami i wspólnie znajdowali rozwiązania tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Dzięki temu zapewnimy stabilność obrotu bezgotówkowego i owoce naszej prawie trzyletniej pracy się utrzymają.

To jest działanie w interesie przedsiębiorców i nas wszystkich jako branży finansowej. To także dowód naszej odpowiedzialności jako obywateli – podkreśla dr Mieczysław Groszek.

Dotychczas w związku z epidemią koronawirusa Fundacja wydłużyła również okres finansowania terminali dla wszystkich detalistów, którym w marcu, kwietniu lub maju br. kończy się 12-miesięczny okres bezpłatnego korzystania z terminala w ramach Programu Polska Bezgotówkowa.

Pomoc polega na przedłużeniu pokrycia kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart do końca czerwca 2020 r. i jest przyznawana automatycznie.

Udostępnij artykuł: