Polska dopiero na 25. miejscu w UE według indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa DESI

Gospodarka / Technologie i innowacje

Polska w Unii Europejskiej
Polska w Unii Europejskiej Fot. stock.adobe.com/fotostar

Polska utrzymała w tym roku 25. miejsce wśród państw członkowskich Unii Europejskiej według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI), podała Komisja Europejska.

Jedna piąta ludności Polski nie korzysta jeszcze z internetu, a niemal połowa ludności wciąż nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych #internet #cyfryzacja

„W opracowanym przez Komisję Europejską rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2019 r. na tle 28 państw członkowskich UE Polska plasuje się na 25. miejscu. W ciągu ostatnich kilku lat jej wynik poprawił się, podobnie jak średnia dla UE. Polsce nie udało się jednak awansować w rankingu ogólnym” – czytamy w raporcie.

Polska uzyskała w br. 41,6 pkt (wobec 38,8 pkt w ub.r.) wobec średniej dla UE 52,5 pkt (wobec 49,8 pkt w ub.r.).

„Poziom wykorzystania mobilnych usług szerokopasmowych w Polsce jest najwyższy w skali UE. Łączność, korzystanie z usług internetowych i integracja technologii cyfrowej nadal stanowią jednak obszary, z którymi związanych jest najwięcej wyzwań. W obszarze kapitału ludzkiego i cyfrowych usług publicznych nastąpiła wprawdzie niewielka poprawa, ale Polska nadal plasuje się poniżej średniej unijnej” – czytamy w raporcie.

Jedna piąta ludności Polski nie korzysta jeszcze z internetu

W szczególności jedna piąta ludności Polski nie korzysta jeszcze z internetu, a niemal połowa ludności wciąż nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Na rynku jest coraz więcej specjalistów i absolwentów kierunków w dziedzinie ICT, ale ich liczba pozostaje poniżej średniej unijnej. Polskie przedsiębiorstwa opowiadają się za stosowaniem nowych technologii, a tendencja ta znajduje odzwierciedlenie we wzroście wykorzystania dużych zbiorów danych, przetwarzania w chmurze i sprzedaży przez internet, wyliczono w materiale.

Jednak zgodnie ze wskaźnikiem wykorzystania technologii cyfrowych 56% przedsiębiorstw charakteryzuje się bardzo niskim poziomem cyfryzacji (średnia UE: 46 %), a jedynie 12% z nich to przedsiębiorstwa w wysokim stopniu ucyfrowione (UE: 18 %), podano także.

Najlepsze wyniki w obszarze cyfrowych usług publicznych

„Polska najlepiej prezentuje się w obszarze cyfrowych usług publicznych. Poprawiła swoje wyniki w zakresie stosowania wstępnie wypełnionych formularzy, realizacji usług przez internet i usług e-zdrowia, a pod względem korzystania z otwartych danych (ang. Open Data) plasuje się powyżej średniej” – czytamy dalej.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, wprowadzony w 2014 r. na lata 2014-2020, ma na celu konsolidację cyfrowych fundamentów rozwoju kraju przez powszechny dostęp do szybkiego internetu, sprawnie funkcjonujące i przyjazne dla użytkownika e-usługi publiczne oraz upowszechnianie umiejętności cyfrowych w całym polskim społeczeństwie. Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z innymi ministerstwami, rozpoczęło prace nad nową strategią rozwoju umiejętności cyfrowych, która ma zostać przyjęta do końca 2019 r., podkreślono także w dokumencie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: