Polska europejskim centrum usług IT

Raporty

Polska może stać się europejskim centrum zaawansowanych usług IT dzięki wysokim kwalifikacjom specjalistów i menedżerów wynika z badania IT@PL przeprowadzonego przez Antal International wraz z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. To właśnie dostępność mobilnej i zdolnej kadry jest jednym z kluczowych czynników przyciągających międzynarodowe firmy IT.

Badanie „IT@PL – rynek pracy IT w Polsce” objęło pracodawców i pracowników sektora IT. Dotyczyło zarówno edukacji, kwalifikacji, motywacji polskich specjalistów IT, jak i szans oraz zagrożeń rozwoju tego sektora z perspektywy pracodawców i inwestorów.

Kadra IT – znajomość technologii

Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że dzięki kwalifikacjom kadry specjalistycznej i menedżerskiej, firmy postrzegają Polskę, jako atrakcyjne miejsce do rozwoju. Istotna jest dostępność kandydatów wyspecjalizowanych w konkretnych technologiach.

130523.polska.centrum.it.wykres.01.600x367

Mobilność i elastyczność

69% kandydatów wyraża gotowość do poświęcenia maksymalnie 1/3 czasu pracy na podróże służbowe, 41% wyraża gotowość do pracy zmianowej, a 64% zdecydowałoby się na  podjęcie pracy za granicą. „W obszarze IT mobilność jest niezwykle ważna – osoby, które decydują się na wyjazdy częściej biorą udział w ciekawych, międzynarodowych projektach, co bezpośrednio się przekłada na ich kompetencje i w związku z tym – rozwój kariery zawodowej” – komentuje Natalia Wyrwińska, starsza konsultantka Antal IT Services.

Kandydaci coraz chętniej wybierają elastyczne formy zatrudnienia. 1/3 specjalistów i menedżerów IT preferuje współpracę kontraktową. „Kontraktorzy mogą wybrać również możliwość pracy z domu, dogodny czas rozpoczęcia i trwania projektu, otrzymują też nawet o 30% wyższe stawki. Coraz częściej specjaliści o niszowych kompetencjach zgadzają się jedynie na współpracę B2B, nie interesuje ich umowa o pracę” –  podkreśla Justyna Ostropolska, menedżer sprzedaży w Antal IT Services.

Kwalifikacje menedżerskie

Polscy menedżerowie IT charakteryzują się tym, że mają background techniczny. To osoby, które przeszły ścieżkę od inżyniera do menedżera, więc mają doświadczenie w branży, ich wiedza techniczna pozwala na wydawanie jasnych instrukcji inżynierom i przekładanie potrzeb biznesu na rozwiązania IT. „Wyłonienie osoby, która będzie dobrym menedżerem IT nie jest jednak proste – szczególnie, że aż dla 58% specjalistów preferowaną formą awansu jest ekspercki, czyli poziomy a nie menedżerski” – zauważa Łukasz Kośnik, partner w Antal International i dyrektor Antal IT Services.

Polska na tle innych gospodarek

Menedżerowie międzynarodowych firm IT zwrócili uwagę na następujące elementy wyróżniające Polskę na tle innych gospodarek:

  • Ciągle nieco niższe koszty pracy
  • Wysokie umiejętności kandydatów, zaangażowanie pracowników w projekty, hobby wpisane w pracę (dla wielu pracowników IT jest pasją)
  • Położenie geograficzne Polski ułatwia komunikację z ośrodkami w innych krajach
  • Dobra strefa czasowa
  • Bliskość kulturowa

Postawy polskich specjalistów i menedżerów tworzą sprzyjające warunki inwestowania i pozyskiwania kadry. Eksperci IT deklarują duże zainteresowanie zatrudnieniem w nowo powstających firmach, głównie Competence Center (32%) i otwieranych w Polsce oddziałach zagranicznych firm (28%)” – komentuje Łukasz Kośnik, partner w Antal International i dyrektor Antal IT Services.

130523.polska.centrum.it.wykres.02.600x252

Wydaje się, że rodzimy rynek IT buduje coraz silniejszą pozycję na arenie międzynarodowej. Pozwala to na przyciągnięcie kolejnych inwestycji zagranicznych oraz powstrzymanie, a nawet odwrócenie, niekorzystnego trendu masowej emigracji specjalistów. Powyższe przesłanki, wskazujące na stabilny rozwój sektora, stanowią dobitny argument za obraniem ścieżki kariery informatyka” – podsumowuje Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Patronat nad badaniem objęła: British Polish Chamber of Commerce

O badaniu

Badanie IT@PL składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to badanie jakościowe opierające się na 8 wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z menedżerami dużych, międzynarodowych korporacji (w zależności od decyzji respondentów niektórzy z nich występują anonimowo). Część druga to badanie ankietowe kandydatów przeprowadzone na próbie 340 specjalistów i menedżerów IT. Badanie zostało przygotowane przez Antal International we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i zrealizowane w okresie 01.04-15.04.2013.

Źródło: Antal International

(1) Nowo utworzone Competence Center – struktura organizacyjna służąca zarządzaniu umiejętnościami IT, pogłębianiu i rozwijaniu kompetencji IT (R&D), dająca wsparcie dla wielu gałęzi biznesu, promująca zaawansowane, innowacyjne rozwiązania, programy rozwijania wiedzy i szkoleń.

Nowy Shared Service Center – struktura organizacyjna mająca na celu centralizację kompetencji dla danej gałęzi biznesu, optymalizację kosztów i wsparcie zdalne dla dużego obszaru, np. globalnie, lub EMEA

Udostępnij artykuł: