Polska gospodarka nie będzie już tak bardzo uzależniona od konsumpcji?

Gospodarka

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/Robert Kneschke

W ostatnim czasie w polskiej gospodarce zaskakuje wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw, który przez wiele miesięcy wyglądał bardzo blado. Czy może oznaczać, że polski wzrost gospodarczy nie będzie już tak bardzo uzależniony od konsumpcji?

W ostatnim czasie w polskiej gospodarce zaskakuje wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw, który przez wiele miesięcy wyglądał bardzo blado #PKB #inwestycje

Sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu w cenach bieżących o 13,6% r/r wobec wzrostu o 3,1% w marcu, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (10,0%) i konsensusu rynkowego (8,6%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w kwietniu do 11,9% wobec 1,8% w marcu.

Czytaj także: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 11,9 proc. rdr w kwietniu >>>

Dane o inwestycjach przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób wskazują na zaskakująco silne ożywienie aktywności inwestycyjnej firm w I kw. Nakłady inwestycyjne w tej grupie przedsiębiorstw wzrosły nominalnie o 22,8% r/r (najlepszy wynik przynajmniej od 12 lat) wobec 14,1% w IV kw. 2018 r. W przetwórstwie przemysłowym inwestycje przyspieszyły z 5,6% r/r w IV kw. do 17,9%. Tak silne ożywienie inwestycji nie było sygnalizowane w opublikowanych w ostatnich miesiącach wynikach badań koniunktury dotyczących klimatu inwestycyjnego.

W strukturze inwestycji przedsiębiorstw w I kw. na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres wzrostu nakładów inwestycyjnych. W cenach stałych zwiększyły się one zarówno w kategorii „budynki i budowle” (32,6% r/r), jak i „maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia” (13,3%) oraz „środki transportu” (27,6%). Sygnalizuje to, że mimo wyraźnego pogorszenia koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, przedsiębiorstwa, w odpowiedzi na wciąż wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych i szybki wzrost popytu krajowego, decydują się na zwiększanie nakładów inwestycyjnych.

Czytaj także: Dane o PKB potwierdzają przełom w inwestycjach >>>

Oznacza to, że dynamika inwestycji przedsiębiorstw oraz inwestycji ogółem w całym 2019 r. może ukształtować się na poziomie wyraźnie wyższym niż oczekiwali eksperci. Czy to może oznaczać, że najbliższa przyszłość dotycząca wzrostu gospodarczego nie będzie już w tak dominujący sposób uzależniona od konsumpcji?

Waga konsumpcji w polskim PKB jest około trzy razy wyższa niż inwestycji

– Model polskiego wzrostu gospodarczego raczej nie zmieni się w perspektywie kilkunastu kwartałów, bo waga konsumpcji w polskim PKB jest około trzy razy wyższa niż inwestycji – mówi Krystian Jaworski, starszy ekonomista w Credit Agricole Bank Polski.

Dynamika konsumpcji nie powinna osłabnąć w najbliższych miesiącach. Jej znaczenie umocniły wysokie transfery poprzedzające wybory do Parlamentu Europejskiego i trwający wzrost wynagrodzeń.

Nie należy się też spodziewać, że gospodarstwa domowe zaczną mniej wydawać, a więcej oszczędzać.

Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: