Polska gospodarka potrzebuje cudzoziemców

Komentarze ekspertów / Rynek pracy

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów, zmiany w zakresie zezwolenia na pracę, szybszą ścieżkę obsługi pracodawców czy poprawienie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez urzędy wojewódzkie.

Monika Fedorczuk
Monika Fedorczuk Fot. Konfederacja Lewiatan

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach są niewystarczające i nie uwzględniają wielu kwestii związanych z deficytem pracowników na naszym rynku pracy. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. utrzymanie, z pewnymi korektami, ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli wybranych krajów, zmiany w zakresie zezwolenia na pracę, szybszą ścieżkę obsługi pracodawców czy poprawienie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wydawanego przez urzędy wojewódzkie.

- Przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy powinny umożliwiać elastyczne określanie wielkości krótkoterminowej migracji zarobkowej, uzyskiwanie dłuższych pozwoleń na pracę, być transparentne w zakresie możliwych rozstrzygnięć, kosztów i długości trwania pozwoleń, wykorzystywać w maksymalny sposób automatyzację i elektronizację procesów administracyjnych – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Musimy ułatwić cudzoziemcom wejście na nasz rynek pracy. Bez nich nie utrzymamy szybkiego tempa wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie.

Czytaj także: Jak zatrudniać pracowników zagranicznych w czasie pandemii?

Propozycje Konfederacji Lewiatan

  1. Utrzymanie ułatwionej procedury uzyskiwania dostępu do polskiego rynku pracy (oświadczenie pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi z określonych krajów) i wprowadzenie kilku zmian, np.:

- wydłużenie możliwości świadczenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy,

- przedłużenie ważności oświadczenia (np. w przypadku dużego zapotrzebowania na pracę w danym regionie),

- rezygnacja z obowiązku przerwania świadczenia pracy przez cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie oświadczania pracodawcy o powierzeniu pracy,

- wydłużenie okresu powierzenia cudzoziemcowi innej pracy na okres 90 dni, przy zachowaniu tych samych warunków pracy.

Czytaj także: NBP: pandemia COVID-19 może obniżyć skłonność ok. 15 proc. firm do zatrudniania imigrantów >>>

2. Integracja systemu wydawania oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na prace w jednym urzędzie (powiatowym urzędzie pracy)

3. Zmiany w zakresie zezwolenia na pracę               

4. Szybsza ścieżka obsługi pracodawców, co do których nie ma wątpliwości, że przestrzegają prawo pracy i przepisy związane z zatrudnieniem cudzoziemców

5. Zmiany w jednolitym zezwoleniu na pobyt i pracę wydawanym przez urzędy wojewódzkie

Udostępnij artykuł: