Polska inwestycjami stoi?

Finanse i gospodarka

Jak wynika z raportu Ernst&Young, Polska, pod względem atrakcyjności inwestycyjnej w regionie, plasuje się w samej czołówce. Rodzime firmy także deklarują chęć podjęcia inwestycji. Do wyboru mają wiele źródeł finansowania, włącznie z najczęściej wykorzystywanymi środkami własnymi. Aby nie angażować własnego kapitału warto rozważyć zewnętrzne formy finansowania.

Inwestycje zagraniczne w Polsce

Raport „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy 2013”1 zaprezentowany przez Ernst & Young pokazuje, że inwestorzy zagraniczni oceniają nasz kraj jako jeden z atrakcyjniejszych obszarów dla nowych projektów inwestycyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej. Polskę wskazało 37 proc. respondentów, decydujących o inwestycjach. Liczba inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła w 2012 r. o +22,3 proc. w porównaniu do roku 2011 i jest to tym samym najlepszy wynik w całej Europie. Równie ciekawie przedstawia się dynamika liczby miejsc pracy utworzonych dzięki inwestycjom – w przypadku Polski zmiana wynosi +67,3 proc. – i jest to najlepszy wynik  wśród państw Europy Środkowo – Wschodniej.

Finansowanie inwestycji

Rodzime firmy także podejmują inwestycje, finansując je z różnych źródeł. Według danych zawartych w raporcie „Skaner MŚP”2 na II kwartał 2013 r., przygotowanym na zlecenie EFL, stopnień finansowania inwestycji z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco: podstawowym sposobem finansowania jest kapitał własny. Od trzeciego kwartału 2012 roku odsetek przedsiębiorców, którzy zakupy realizują przede wszystkim z zysków utrzymuje się na poziomie przekraczającym 90 proc. Drugim instrumentem finansowym jest leasing – w omawianym kwartale wskazało na niego 26,7 proc. przedsiębiorców. Natomiast kredytem chce finansować swoje inwestycje 18,7 proc. przedsiębiorców.

Zewnętrzne źródła

Korzystanie z zewnętrznych środków – m.in. leasingu przynosi wiele korzyści. Do najważniejszych zalet leasingu należy zaliczyć niskie zaangażowanie kapitału własnego oraz brak dodatkowych obciążeń, które występują np. przy kredycie. Wybierając odpowiedni rodzaj leasingu (finansowy lub operacyjny), istnieje możliwość kształtowania zobowiązań podatkowych firmy. Firmy leasingowe stosują także proste zabezpieczenia oraz nieskomplikowane procedury, dzięki czemu zawarcie umowy nie wymaga długiego czasu.

Dodatkowo klient, za pośrednictwem Leasingu Swobodnego – nowego produktu wprowadzonego do oferty EFL – może samodzielne zarządzać wysokością rat leasingowych w celu dopasowania ich do bieżącej płynności finansowej firmy. Warto pamiętać, że leasing pozwala też na korzystne finansowanie szeregu środków trwałych (zarówno nowych jak i używanych) min. maszyn i urządzeń, samochodów osobowych i innych środków transportu, sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania czy nieruchomości.

Wyniki zaprezentowane przez firmę Ernst & Young wskazują na zwiększenie inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy deklarują chęć wzmocnienia inwestycji swoich firm. EFL badając i śledząc trendy,  stara się dostosowywać swoje usługi do potrzeb przedsiębiorców. Proponując finansowanie chcemy zgodnie ze swoja misja otwierać więcej przestrzeni dla przedsiębiorczych” – komentuje Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

(1) Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 – raport Ernst & Young, 6 czerwca 2013, http://www.slideshare.net/EYPoland
(2) „Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Wyniki badania Keralla Research – opinie i prognozy przedsiębiorców, II kwartał 2013 r.”, maj 2013

Udostępnij artykuł: