Polska liderem gospodarczym Europy po kryzysie

Finanse i gospodarka / Polecamy / Tylko u nas

Polska gospodarka i system bankowy nie tylko wyszły obronną ręką z trudnego okresu światowego kryzysu gospodarczego, ale zostały wzmocnione poprzez blisko 4-procentowy średni przyrost roczny PKB w latach 2006 - 2013. Eksperci przewidują, że kolejne lata będą równie korzystne dla Polskiej gospodarki - to główne wnioski z raportu pt. "Polska i Europa - kryzys i konsekwencje" przygotowanego przez Związek Banków Polskich, specjalnie na rozpoczynające się w dniu dzisiejszym Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Polska gospodarka i system bankowy nie tylko wyszły obronną ręką z trudnego okresu światowego kryzysu gospodarczego, ale zostały wzmocnione poprzez blisko 4-procentowy średni przyrost roczny PKB w latach 2006 - 2013. Eksperci przewidują, że kolejne lata będą równie korzystne dla Polskiej gospodarki - to główne wnioski z raportu pt. "Polska i Europa - kryzys i konsekwencje" przygotowanego przez Związek Banków Polskich, specjalnie na rozpoczynające się w dniu dzisiejszym Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Raport jest dostępny do ściągnięcia na dole strony lub bezpośrednio tutaj. Raport można publikować/drukować w całości lub cześci z podaniem informacji na temat źródła: Związek Banków Polskich.

Spośród wszystkich dwudziestu ośmiu państw członkowskich UE, Polska jest na trzecim miejscu pod względem przewidywanego wzrostu PKB w latach 2014 - 2019. Jest to efekt oczekiwanego przyspieszenia gospodarki naszego kraju, jak również rozwoju gospodarczego Niemiec, głównego partnera handlowego Polski. Duży wpływ na tak optymistyczne przewidywania ma również prognozowany wzrost zagranicznych inwestycji w Polsce będący efektem między innymi utrzymania funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych.

Analizując zmiany gospodarcze jakie zaszły w Polsce, należy bardzo wyraźnie podkreślić, że sukces ostatnich lat nie był dziełem przypadku. Myślę, że Polska ma szansę wykorzystać najbliższe lata dla zwiększania tempa wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowoczesnych miejsc pracy - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Z raportu wynika, że w okresie zawirowań gospodarczych wzrost długu publicznego w relacji do PKB należał w Polsce do jednego z najniższych w Europie. W latach 2006 - 2013 wartość wskaźnika w kraju wyniosła niespełna 10 pkt. proc. (9,7pp). W tym samym czasie wśród aż piętnastu krajów Unii dług zwiększył się od 20 do niemal 100 proc. Prognozy do roku 2019 wskazują, że Polska będzie w gronie państw, których poziom długu publicznego względem PKB spadnie.

W objętym raportem okresie poprawiła się wymiana handlowa z innymi krajami. Eksport dóbr z Polski rósł rocznie średnio o ponad 6,3 proc., a import o 5,3 proc. W obu przypadkach znajdujemy się w czołówce wśród państw UE, a prognozy są optymistyczne. Zarówno pod względem wzrostu importu jak i wzrostu eksportu w latach 2014-2019 Polska będzie zajmować drugie miejsce w UE.

W przypadku jednego z najistotniejszych wskaźników pod względem społecznym jakim jest bezrobocie, zaledwie cztery kraje UE zanotowały jego spadek, w tym Polska. Spadek wyniósł 3,5 proc. i jedynie Niemcy zanotowały lepszy wynik, sięgający blisko 5 proc. Prognozy na najbliższe pięć lat mówią o spadku bezrobocia wśród wszystkich członków wspólnoty oprócz Niemiec. W Polsce ma ono się zmniejszyć o 0,6 proc w całym okresie 5 lat.

Analiza danych z raportu wskazuje, że wsparcie udzielone sektorowi bankowego w latach 2008-2012 wyniosło łącznie aż 591 mld euro. Kwota ta została wykorzystana przez 19 państw członkowskich, z czego lwią część pochłonęły trzy - Niemcy, Wielka Brytania oraz Hiszpania. Polskie banki, jako jedne z nielicznych w Unii, nie tylko nie skorzystały z takiego wsparcia, ale nawet wzmacniały swój poziom bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużaniu się klientów oraz zaostrzanie regulacji w zakresie kredytów konsumpcyjnych, jak również hipotecznych.

W latach 2008 - 2014 polski sektor bankowy nie tylko skutecznie przeciwstawiał się negatywnym trendom rynkowym ale także rozwijał się. Wzrost akcji kredytowej w tym czasie wyniósł prawie 40 proc., udział kapitału polskiego w latach 2008-2013 zwiększył się o 19%, a koncentracja sektora bankowego nie wzrosła. Co więcej za korzystną uznać można tendencję wzrostową aktywów największych polskich banków na tle ich europejskich odpowiedników.

Uważamy, że brak potrzeby udzielenia pomocy polskim bankom podczas największego spowolnienia gospodarczego w Europie od czasu Wielkiego Kryzysu świadczy o jego ogromnej dojrzałości i stabilności. Naszym zdaniem jest to wynik mądrze prowadzonej polityki bankowej przez wszystkich przedstawicieli branży - zarówno banków jak i regulatorów - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. - Jednak cały czas należy wzmacniać polski sektor bankowy, osiągając strategiczne porozumienie w sprawie ich roli w społecznej gospodarce rynkowej.

Raport można pobrać również tutaj.

Źródło: Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: