Polska liderem w innowacjach płatniczych

Raporty

Polska poligonem innowacyjnych wdrożeń wynika z raportu: Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym

Fot. Pixabay.com

Polska poligonem innowacyjnych wdrożeń wynika z raportu: Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym

Z raportu #Innowacjepłatniczewpolskimsystemiebankowym: Jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług stanowią w Polsce uzasadniony powód do zadowolenia #ZBP #CPBiI

Jeżeli polski system bankowy wyszedł suchą nogą z kryzysu po roku 2007, to również dlatego, że – oprócz stałego wzmacniania potencjału kapitałowego – sukcesywnie wdrażał rozwiązania czyniące system płatniczo-rozliczeniowy efektywnym, bezpiecznym i relatywnie tanim.Tym jednak, co pozostaje twardym jądrem i motorem napędowym rozwoju, pozostają niezmiennie nowoczesne, innowacyjne rozwiązania płatnicze. Jesteśmy w tym względzie liderem, a katalog funkcjonalności towarzyszących zarządzaniu naszymi pieniędzmi ulega systematycznemu rozszerzeniu w postępie geometrycznym.Nie brak takich, którzy twierdzą, że w obecnych realiach barierę dynamicznego rozwoju stanowią nie technologia czy nakłady finansowe konieczne dla dalszej rozbudowy systemów IT, lecz ład regulacyjny – na poziomie krajowym, a zwłaszcza prawa wspólnotowego.Taki pogląd, co postaramy się wykazać, nie znajduje uzasadnienia, bowiem żywiołowemu rozwojowi technologii i rozwiązań płatniczych musi niezmiennie towarzyszyć troska o bezpieczeństwo depozytów, ochronę danych osobowych i innych określanych jako wrażliwe, wreszcie ujmowanie procesów, którymi bank zarządza w imieniu klienta w ramy pozwalające czynić je klarownymi, przejrzystymi i zrozumiałymi dla klienta.

Tym bowiem, co stanowi warunek konieczny funkcjonowania systemu bankowego, niezmiennie pozostaje zaufanie. To ono przecież sprawia, że powierzamy nasze pieniądze, dochody, a niekiedy środki wypracowane przez pokolenia wyspecjalizowanej instytucji finansowej, jaką jest bank.Piszą we wstępie do raportu Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym, przygotowanego staraniem Centrum Prawa Bankowego i Informacji na zlecenie i we współpracy ze Związkiem Banków Polskich jego autorzy.

                        Polska poligonem innowacyjnych wdrożeń

Jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług stanowią w Polsce uzasadniony powód do zadowolenia.W odróżnieniu do poziomu ubankowienia relacji sumy bilansowej sektora do PKB, czy wreszcie relacji kredytowanie gospodarki/PKB, lokującej nas w ogonie wspólnotowego peletonu. Wobec dobrego skapitalizowania sektora i jego stabilności, które czynią nas regionalnym liderem, staliśmy się dogodnym polem doświadczalnym w zakresie innowacyjnych rozwiązań i produktów.Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego stulecia Polska dynamicznie rozwinęła rynek kart płatniczych, równie szybko wypartych przez karty zbliżeniowe. Obok wysiłków środowiska źródłem sukcesu w tym przypadku okazała się otwartość klientów na zmianę, zwłaszcza w grupie coraz liczniej wkraczającego na rynek pokolenia urodzonego już po transformacji ustrojowo – gospodarczej w naszym kraju. W efekcie dla pokolenia Y to smartfon stanowi centrum zarządzania osobistymi finansami, a rzadko kiedy wiedza, gdzie jest siedziba banku, który sprawuje pieczę nad ich aktywami.Integralną część raportu, który ukaże się w formie dodatku do grudniowego wydania miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy stanowi sonda dotycząca przyszłości systemów płatniczych. Raport jest dostępny tutaj. 
Udostępnij artykuł: