Polska marka rośnie w siłę: Wyniki finansowe grupy URSUS za i półrocze 2015 r.

Finanse i gospodarka

Kolejne rekordowe przychody, skokowy wzrost zysku. Perspektywy dalszego rozwoju w kraju i za granicą

Logo Ursusa
By Ursus Bus Logo - Ursus Bus Logo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63337334

Kolejne rekordowe przychody, skokowy wzrost zysku. Perspektywy dalszego rozwoju w kraju i za granicą

Grupa URSUS, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej historii, odnotował w I półroczu 2015 roku kolejny rekordowy wzrost przychodów o 162% rdr do poziomu 175 mln zł oraz skokowy wzrost zysku do poziomu 6,79 mln zł.

- Rekordowe wyniki I półrocza br. pokazują słuszność kierunków rozwoju Grupy URSUS opartych na intensyfikacji sprzedaży w kraju i poszukiwaniu nowych perspektywicznych rynków eksportowych. Pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miała również dywersyfikacja oferty produktowej w segmencie ciągników i maszyn rolniczych, a także rozwój w segmencie ekologicznych środków transportu publicznego - komentuje Karol Zarajczyk, Prezes URSUS S.A.

Wzrost przychodów Grupy URSUS

Po bardzo dobrych wynikach w 2014 roku, spółka zakończyła I półrocze br. kolejnym rekordem sprzedaży i poprawą zysków. Skonsolidowane przychody grupy URSUS w I półroczu 2015 roku wyniosły 175 mln zł - tj. wzrost o 162% rdr. W omawianym okresie sprzedaż w kraju wzrosła o 64% do poziomu 76,2 mln zł, zaś sprzedaż zagraniczna wyniosła 98,8 mln zł, tj. 385% wzrostu rdr.

Sprzedaż krajowa rośnie dzięki trolejbusom i maszynom rolniczym 

W omawianym okresie grupa zamknęła realizację kontraktu na dostawę trolejbusów do Lublina i przekazała ostatnie 19 sztuk pojazdów na kwotę 26,4 mln zł (tym samym spółka zrealizowała wszystkie transze umowy o łącznej wartości 52,8 mln zł). Spółka sprzedała także na rzecz ZTM Lublin autobus ekologiczny Ursus Ekovolt, dzięki czemu łączne przychody ze sprzedaży trolejbusów i autobusów w tym okresie wyniosły 28,1 mln zł. W omawianym okresie URSUS zanotował także wzrost o 44,6% rdr w segmencie prasy zwijającej i zbieraczy - przychody na poziomie 6,5 mln zł oraz rozrzutników do nawozu - przychody na poziomie 5,3 mln zł, tj. wzrost o 104,5% rdr.

Przychody ze sprzedaży ciągników w kraju utrzymały się na zbliżonym poziomie rdr, tj. 18 mln zł, pochodna ograniczenia mocy produkcyjnych w związku z realizacją kontraktu etiopskiego. Pomimo tego, po I półroczu 2015 roku spółka odnotowała wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji z 2% w 2014 roku do 3% w I półroczu 2015 roku (dane według CEPiK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

Kontrakt etiopski wspiera sprzedaż zagraniczą, potencjał nowych projektów

Sprzedaż zagraniczna w I półroczu br. odnotowała skokowy, 385% wzrost przychodów ze sprzedaży do poziomu 98,8 mln zł z 20,3 mln zł w I półroczu 2014 roku. W omawianym okresie spółka zrealizowała dwie ostatnie wysyłki ciągników w ramach kontraktu etiopskiego z firmą METEC o wartości 80,7 mln zł. Łączna wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła 178,3 mln zł. Firma sprzedaje także na rynki skandynawskie i wschodnie, a także do Czech, Węgier, Belgii, Holandii, Słowenii, Chorwacji, Islandii i Irlandii oraz  na Słowację.

Skokowa poprawa zysków  

W I półroczu br. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 33,7 mln zł, tj. 262% wzrostu rdr. Zysk na działalności operacyjnej wzrósł ponad 4-krotnie i wyniósł 10,5 mln zł z poziomu 2,5 mln zł w I półroczu 2014 roku. Spółka zakończyła I półrocze br. zyskiem netto w wysokości 6,8 mln zł wobec 0,17 mln zł rok wcześniej. Poprawa wyników jest efektem, między innymi,  rozpoczętych już w połowie 2013 roku procesów restrukturyzacyjnych w Grupie URSUS, których celem było obniżenie kosztów stałych oraz zwiększenie efektywności wykorzystania majątku firmy. Wśród nich było obniżenie kosztów pracowniczych, konsolidacja dwóch oddziałów spółki oraz zmiana struktury strategii marketingowo-reklamowej. Efekty powyższych działań będą miały pozytywny wpływ na poziom kosztów Grupy w kolejnych kwartałach.

Dalszy rozwój i dywersyfikacja oferty produktowej, ursus goes global  

Spółka konsekwentnie realizuje strategię budowania pozycji kluczowego producenta i dystrybutora ciągników oraz maszyn rolniczych na terenie Polski oraz na wybranych rynkach zagranicznych. Po udanych debiutach ciągników o mocy poniżej 
74 KM i powyżej 110 KM w ub. roku, w I półroczu 2015 roku URSUS z sukcesem wprowadził do oferty 10 nowych produktów, w tym 6 modeli przyczep i 4 modele ciągników (C-360, C-380, C-380M, C-382) o mocy 75 KM. W II półroczu 2015 roku spółka planuje wprowadzić na rynek kolejny model ciągnika URSUS o mocy 150 KM oraz wzbogacić swoją ofertę produktową o ciągniki z zakresu mocy 50-60 KM o wersję bez kabiny - typu "ROPS".

- Mamy nadzieję na kolejne wzrosty sprzedaży w segmencie ciągników w kraju z uwagi na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który powinien ruszyć w II półroczu br. Liczymy, że wpłynie to pozytywnie na wyniki firmy  w całym 2015 roku - mówi Prezes Karol Zarajczyk.

W kwietniu br. spółka otrzymała homologację na autobus elektryczny o nazwie Ursus Ekovolt, dzięki czemu można go sprzedawać do krajów Unii Europejskiej. Pojazd ten, na razie jako pierwszy, wyjechał w czerwcu br. na ulice Lublina. URSUS chce dalej rozwinąć segment komunikacyjny i powalczyć o nowe rynki zbytu w kraju i za granicą.

- Przesłanki ku temu stwarza obowiązująca perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wspólnota promuje niskoemisyjny transport w miastach, a to oznacza, że w pierwszej kolejności chce dofinansowywać tramwaje i autobusy z napędem ekologicznym. Proekologiczna polityka UE jest także wspierana przez największe polskie miasta, które postulują wprowadzenie uregulowań prawnych na rzecz zakazu wjazdu do centrów samochodów niespełniających norm emisji spalin Euro4 i Euro5. W przyszłości należy spodziewać się wzrostu roli transportu miejskiego i zamówień w segmencie pojazdów ekologicznych, dlatego prowadzimy aktywną działalność na rzecz promocji swojej oferty komunikacyjnej w kraju i za granicą - dodaje Prezes Karol Zarajczyk.

W ramach rozwoju oferty produktowej i rozbudowy zaplecza produkcyjnego URSUS przeznaczył w 2014 roku 16,8 mln zł na inwestycje. W bieżącym roku spółka planuje przeznaczyć na ten cel 29,4 mln zł, z czego w I półroczu 2015 roku wydatkowała już 9,1 mln zł.

URSUS zakłada także dalszy rozwój na perspektywicznych rynkach zagranicznych. Istotnym partnerem dla URSUSA są firmy działające na rynkach skandynawskich i wschodnich oraz w takich krajach jak Czechy, Słowacja, Węgry, Belgia, Holandia, Słowenia i Chorwacja, gdzie eksportowane są wyroby z pełnej oferty spółki. Szczególne możliwości rozwoju stwarza rynek afrykański, gdzie URSUS uruchomił montownię w mieście Adama w ramach realizacji kontraktu z firmą METEC. W planach jest wejście na kolejne rynki afrykańskie. Obecnie spółka prowadzi rozmowy w Angoli, Tanzanii i Nigerii. W ostatniej dekadzie 6 z 10 najprężniej rozwijających się krajów świata pochodziło właśnie z Afryki. W okresie globalnego spowolnienia, które odcisnęło piętno na starym kontynencie, rynki afrykańskie rozwijały się niezwykle dynamicznie. W ciągu najbliższej dekady  średnie tempo wzrostu krajów afrykańskich ma przekroczyć nawet 7% rocznie.

Mariusz Lewandowski Rzecznik Prasowy URSUS S.A.

Udostępnij artykuł: