Polska na 10 miejscu wśród najbardziej atrakcyjnych rynków nieruchomości w Europie

Raporty

Firma CBRE ogłosiła dziś na dorocznych targach nieruchomości MIPIM w Cannes wyniki Badania Intencji Inwestorów w Sektorze Nieruchomości

Firma CBRE ogłosiła dziś na dorocznych targach nieruchomości MIPIM w Cannes wyniki Badania Intencji Inwestorów w Sektorze Nieruchomości

W Europie priorytetem dla inwestorów jest poszukiwanie najbardziej opłacalnych stóp kapitalizacji, z tego względu dywersyfikują swoją strategię i przesuwają się w górę krzywej ryzyka. Przyjęte przez inwestorów strategie dywersyfikacji doprowadziły do wzrostu zainteresowania ‘alternatywnymi nieruchomościami’. W ciągu dwóch ostatnich lat, odnotowano duży wzrost zainteresowania restrukturyzacją zadłużenia nieruchomości, która wyniosła 49 miliardów euro w 2014 roku (w porównaniu do 10 miliardów euro w roku 2012). W 2015 r. 27% respondentów zadeklarowało zainteresowanie obiektami mieszkaniowymi dla studentów, nieruchomościami z sektora rozrywki i opieki zdrowotnej (17%) oraz domy dla seniorów (15%). Są to nowe trendy, nie obecne jeszcze w Polsce, choć w niedługim czasie mogą się pojawić również w naszym regionie.

Dla inwestorów, najbardziej atrakcyjnym sektorem pozostaje jednak sektor biurowy, a w szczególności budynki typu ‘prime’. W nachodzących miesiącach oczekiwane jest, że blisko połowa aktywności zakupowych będzie dotyczyła obiektów tego typu. Zainteresowaniem inwestorów cieszą się również obiekty przemysłowe i  magazynowe, których dostępność jest mniejsza niż możliwości inwestycyjne, co wskazuje na duży popyt w tym sektorze i możliwość dalszej kompresji stóp kapitalizacji.

Biorąc pod uwagę poziom zainteresowania inwestorów, wzrost wartości kapitału zauważalny w ostatnich latach, naturalnym jest, że dostęp do konkurencyjnych cenowo portfeli nieruchomości jest dzisiaj najważniejszym wyzwaniem dla inwestorów. Prawie wszyscy badani (91%) wskazali ‘dostępność aktywów", "ceny aktywów’ oraz "konkurencję ze strony innych inwestorów", jako najtrudniejsze i najbardziej blokujące czynniki.

W związku z tym, inwestorzy coraz chętniej przypatrują się obiektom drugiej klasy, inwestycjom oportunistycznym, gdzie istotnym elementem inwestycji będzie wartość dodana. 10% więcej niż 2014 r. inwestorów zgłasza zainteresowanie właśnie takimi projektami.

Mike Atwell - Senior Dyrektor działu rynków kapitałowych na Europę Środkowo-Wschodnią w CBRE, powiedział:

"W tym roku liczba deklaracji odnośnie lokowania inwestycji w Polsce i w krajach regionu CEE nieco spadła. Jest to odzwierciedleniem ogólnej sytuacji w regionie na którą rzutuje niestety sytuacja polityczno-ekonomiczna w Rosji i na Ukrainie. Nadal jednak Warszawa jest wśród dziesięciu najbardziej popularnych rynków, na których poszukuje się możliwości inwestycyjnych i nie przewidujemy załamania. Napływ kapitału do Polski jest nadal duży i trendy obserwowane na Zachodzie Europy widać również w naszym regionie. Rozwój strategii inwestycyjnych prowadzi do zróżnicowania i otworzenia się na nowe rynki oraz sektory. Oczywiście, nadal możemy obserwować zainteresowanie najlepszymi obiektami zlokalizowanym w topowych miejscach. Niemniej jednak coraz częściej brane są pod uwagę miasta regionalne takie jak Kraków i Wrocław czy poza centralne lokalizacje w Warszawie."

Jako najbardziej atrakcyjny rynek w Europie, 31% respondentów wskazało Wielką Brytanię. Na drugiej pozycji znalazły się ex aequo Niemcy oraz Hiszpania - wskazane przez 15% badanych. Największą nowością było wskazanie Francji przez 10% inwestorów, jako najbardziej atrakcyjnego rynku w regionie EMEA (w roku 2014 - 5% wskazań), zwiększyło się również zainteresowanie rynkiem włoskim, wskazanym przez 6% badanych (w roku 2014 - 4%). Obydwa kraje, odnotowały znaczny wzrost aktywności inwestycyjnej w ostatnim kwartale 2014 roku, co sugeruje, że zainteresowanie tymi rynkami będzie się utrzymywać.

Wśród miast pozycję lidera utrzymuje Londyn, Madryt, Paryż i Mediolan. Jako bardzo atrakcyjne miejsce do inwestycji, 14% inwestorów wskazało główne niemieckie miasta.


"Pomimo tego, że ceny nieruchomości w Europie są zdecydowanie wyższe niż kilka lat temu, wciąż jest ona postrzegana jako silny i atrakcyjny rynek.  Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę rozdźwięk pomiędzy wysokością stóp kapitalizacji oraz oprocentowaniem obligacji. W porównaniu do innych regionów, Europa pozostaje miejscem oferującym najlepsze warunki do inwestowania."

Udostępnij artykuł: