Polska na 29. miejscu na 162 w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju

Gospodarka

Polska znalazła się na 29. miejscu w obejmującym 162 kraje w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Za dobry wynik naszego kraju odpowiadał w największym stopniu niski poziom nierówności społecznych i spodziewane długie życie.

Flaga Polski
Fot. stock.adobe.com/piaskun_

Polska znalazła się na 29. miejscu w obejmującym 162 kraje w Indeksie Odpowiedzialnego Rozwoju, przygotowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Za dobry wynik naszego kraju odpowiadał w największym stopniu niski poziom nierówności społecznych i spodziewane długie życie.

W Polsce występują mniejsze nierówności niż w krajach z absolutnej czołówki Indeksu, np. w Niemczech czy Japonii #IndeksOdpowiedzialnegoRozwoju

PIE wskazuje, że stosowany powszechnie miernik - Produkt Krajowy Brutto (PKB) analizuje podaż, a nie dobrobyt oraz nie uwzględnia nierówności, a przy tym pomija czynniki nieprodukcyjne - stąd potrzeba nowego wskaźnika zrównoważonego rozwoju."Polska w roku 2017 uplasowała się na 29. miejscu ogółem, a w poszczególnych filarach odpowiednio na 30., 51. i 23. pozycji. Najlepszy rezultat Polska uzyskała w Filarze III, na co wpływ miało wysokie bezpieczeństwo i przewidywana długowieczność. W tym obszarze nasz kraj zdystansował nawet Finlandię czy Belgię. W Filarach mierzących obecny dobrobyt i zdolność kraju do jego tworzenia w przyszłości, Polska wypada gorzej, ale w obu odnotowuje poprawę" - czytamy w raporcie PIE.

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju oparto na 3 filarach

Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju oparto na 3 filarach, które mierzą obecny dobrobyt, zdolność do kreacji dobrobytu w przyszłości oraz dobrostan wynikający z czynników pozapłacowych. Bazuje na 8 wskaźnikach, będących obiektywnymi statystykami pochodzącymi z bazy Banku Światowego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (B+R, edukacja, znaki towarowe, współczynnik Giniego, jakość powietrza, konsumpcja, długość życia i zabójstwa).

Indeks obliczono łącznie dla 162 krajów i terytoriów. Średni PKB per capita w czołowej trzydziestce wynosi ok. 45 tys. USD, a jedynie w czterech państwach jest on mniejszy niż 25 tys. USD. Zestawieniu lideruje Szwajcaria, a kolejne dwa miejsca zajmują Norwegia i Szwecja. Polska plasuje się na miejscu 29., wyprzedzając takie kraje, jak Portugalia czy Chiny.

W Polsce mniejsze nierówności niż w krajach z czołówki Indeksu

Jak wykazano w raporcie, w Polsce występują mniejsze nierówności niż w krajach z absolutnej czołówki Indeksu, np. w Niemczech czy Japonii, na co wpływ mogło mieć rozbudowanie systemu świadczeń socjalnych."Również oczekiwana długość życia stanowi powód do zadowolenia. Mimo że Polska nie osiągnęła jeszcze poziomu liderów, to w Grupie Wyszehradzkiej nieznacznie ustępuje jedynie Czechom. Na tle innych państw Europy Środkowej Polska wypada stosunkowo dobrze. Na wykresie przedstawiono porównanie wyników Polski we wszystkich trzech Filarach z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej. Kraje te są pod wieloma względami zbliżone do Polski, nie tylko z uwagi na czynniki gospodarcze, lecz także geograficzne i kulturowe. Polska w Indeksie zajmuje 29. miejsce, Czechy – 23., Słowacja – 27., a Węgry – 37" - wskazano w materiale.

Pozycja Polski w Indeksie została również przeanalizowana w porównaniu do liderów: zbliżonymi kulturowo i geograficznie Niemcami (11. miejsce) oraz odległą Japonią (6. pozycja). Dyrektor PIE Piotr Arak zwraca uwagę, że wspomniane kraje charakteryzuje prawie trzykrotnie wyższa konsumpcja per capita.

Dziesięciokrotnie niższe wydatki na B+R

"Ponadto nasze wydatki na B+R są dziesięciokrotnie niższe, dużą różnicę widać też w wydatkach na edukację studenta studiów doktoranckich. Polska, jako kraj bezpieczny, niemal dorównuje Niemcom w Filarze III, lecz żyje się u nas o wiele krócej niż w Japonii. Rodzi to tym samym niezbędną potrzebę określenia konkretnych zamierzeń mających na celu poprawę pozycji Polski, przede wszystkim w kwestii wydatków na edukację oraz badania i rozwój" - powiedział Arak w rozmowie z ISBnews.Rodzi to tym samym niezbędną potrzebę określenia konkretnych zamierzeń mających na celu poprawę pozycji Polski, przede wszystkim w kwestii wydatków na edukację oraz badania i rozwój.Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy, którego historia sięga 1928 roku. Obszary badawcze Polskiego Instytutu Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: