Polska na 30. miejscu w Indeksie Kapitału Ludzkiego. Bank Światowy: osiągnęła sukces na polu rozwoju gospodarczego

Gospodarka

Polska zaznaczona na mapie pinezką
Fot. stock.adobe.com/Zerophoto

W pierwszym Indeksie Kapitału Ludzkiego opracowanym przez Bank Światowy Polska zajęła 30. miejsce na 157 państw, uzyskując wynik 0,75 w skali od zera do jednego, gdzie jeden jest najlepszym możliwym rezultatem.

Wynik Polski jest lepszy niż regionalna średnia oraz wyższy niż wskazywałby na to dochód na mieszkańca #BankŚwiatowy #IndeksKapitałuLudzkiego

„Wynik Polski jest lepszy niż regionalna średnia oraz wyższy niż wskazywałby na to dochód na mieszkańca. Nowo opublikowany Indeks potwierdza nasze dotychczasowe analizy, które pokazywały, że Polska osiągnęła w ostatnich latach sukces na polu rozwoju gospodarczego” – powiedział przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa, cytowany w komunikacie.

Na czele rankingu Singapur

Pierwsze miejsce w rankingu zajął Singapur z wynikiem 0,88, druga jest Republika Korei, zaś trzecia Japonia – oba kraje z rezultatem 0,84.

Dalsze pole do poprawy

„Jednocześnie nasz raport pokazuje, że istnieje dalsze pole do poprawy, szczególnie w zakresie zdrowia. Z danych dotyczących Polski wynika, że 89% obecnych piętnastolatków dożyje 60. urodzin, co jest wynikiem słabszym od pożądanego. Potrzebne są dalsze reformy w systemie ochrony zdrowia i dlatego ten obszar jest kluczowym filarem naszej strategii dla Polski” – podkreślił Piñerúa.

Indeks został zaprezentowany przy okazji trwającego w Indonezji dorocznego spotkania krajów-udziałowców Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego. Minister finansów Teresa Czerwińska, jako gubernator MFW z ramienia Polski, uczestniczy w spotkaniach z udziałem ministrów finansów i prezesów banków centralnych 189 krajów należących do MFW i BŚ.

„Na spotkaniach międzynarodowych w ramach Dorocznych Spotkań MFW i Banku Światowego mam szansę przedstawiać dotychczasowe osiągnięcia Polski w rozwoju kapitału ludzkiego oraz główne zamierzenia polityki rządu w tym zakresie. Inwestycje w kapitał ludzki są warunkiem niezbędnym dla długookresowego rozwoju gospodarczego kraju. Wraz z rozwojem gospodarki Polska odnotowuje poprawę m. in. wskaźników odzwierciedlających średnią długość życia, dostępu do edukacji i jakości procesu nauczania, bezrobocia czy zmniejszenia nierówności w dochodach” – powiedziała Czerwińska, cytowana w odrębnym komunikacie Ministerstwa Finansów.

Sukcesy w zakresie kształcenia dzieci

Dzięki reformom w systemie edukacji od roku 1990 Polska osiągnęła znaczące sukcesy w zakresie kształcenia dzieci – tempo poprawy wyników badania PISA (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) było jednym z najszybszych wśród krajów OECD, podał również Bank.

„Dane pokazują też, że dzieci w Polsce uczęszczają do szkoły przed osiągnięciem pełnoletności średnio przez 13,2 roku. Jednakże okres ten skorygowany o jakość kształcenia – nowa miara jakości systemów edukacji opracowana przez Bank Światowy – wynosi 11,3 roku, co daje lukę na poziomie 1,9 roku” – czytamy dalej.

Indeks Kapitału Ludzkiego jest częścią nowego, flagowego raportu Banku Światowego „World Development Report 2019”. Raport głosi, że inwestycje w kapitał ludzki są szczególnie ważne w kontekście zmian w charakterze pracy we współczesnym świecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: