Polska ósmym eksporterem w UE, po Hiszpanii

Gospodarka

Według podanych 16 maja przez Eurostat danych, Polska na liście największych eksporterów Unii Europejskiej zajmuje ósme miejsce - pisze Witold Gadomski

Polska w Unii Europejskiej
Polska w Unii Europejskiej Fot. stock.adobe.com/fotostar

Według podanych 16 maja przez Eurostat danych, Polska na liście największych eksporterów Unii Europejskiej zajmuje ósme miejsce - pisze Witold Gadomski

#WitoldGadomski: Bardziej od Polski uzależnione są od rynku unijnego gospodarki: czeska, słowacka, węgierska

Nasz eksport w I kwartale 2019 roku wyniósł 55,4 mld euro.  Największym eksporterem są  Niemcy, które w I kwartale 2019 roku sprzedały za granicę towary wartości 336,6 mld euro. Kolejne miejsca zajmują : Holandia (156,9 mld euro), Francja (128,3 mld euro), Włochy (114,7 mld euro), Wielka Brytania (105,2 mld euro), Belgia (97,8 mld euro), Hiszpania (73,8 mld euro).Wysoka pozycja Holandii wynika z faktu, że duża część eksportu to sprzedaż paliw płynnych, produkowanych w holenderskich rafineriach z surowców, kupowanych w Rosji i na Bliskim Wschodzie.

Złe wyniki greckiego eksportu

Wciąż bardzo niski jest eksport Grecji, który w I kwartale wyniósł tylko 8 mld euro, czyli niewiele więcej niż znacznie mniejszej Litwy (7,1 mld euro) i mniej niż 2-milionowej Słowenii (9,9 mld euro).Grecja  rekompensuje to  eksportem usług, który w roku ubiegłym był nieco większy niż eksport towarów. Niemniej problemy ze sprzedażą towarów za granicę i wysoki deficyt handlowy pokazują, że grecka gospodarka bardzo powoli odzyskuje międzynarodową konkurencyjność.

Polska mniej zależna od eksportu do UE niż jej sąsiedzi

W I kwartale b.r. 80% polskiego eksportu kierowane było do krajów Unii Europejskiej. Bardziej od Polski uzależnione są od rynku unijnego gospodarki: czeska (85 %), Słowacka (84%), Węgierska (82%).Także niewielki eksport Luksemburga kierowany jest w ponad 80% na rynek unijny. Najmniej uzależniona od rynku unijnego jest Wielka Brytania, która sprzedaje w UE 51 % swojego eksportu.Mniejsze jest uzależnienie Polski i krajów Grupy Wyszehradzkiej od importu z Unii Europejskiej. Import z krajów UE stanowi 68% polskiego importu, 76% czeskiego, 74% węgierskiego i 80% słowackiego. Kraje to są dużymi importerami surowców energetycznych z Rosji oraz towarów z Chin.Polska zanotowała w I kwartale b.r. ujemne saldo w handlu towarami w wysokości 1 mld euro, z tym, że w handlu wewnątrzunijnym mieliśmy nadwyżkę 5,7 mld euro, a w handlu poza UE deficyt 6,7 mld euro.Największą nadwyżkę w handlu zagranicznym mają Niemcy. W I kwartale b.r. wyniosłą 56,3 mld euro, przy czym w handlu wewnątrzunijnym 15,2 mld euro, a w handlu poza UE 41,1 mld euro.Największy deficyt zanotowała Wielka Brytania – 52,9 mld euro (30,4 mld euro w handlu wewnątrz UE, 22,6 mld euro w handlu poza UE) i Francja – 19,6 mld euro (23,8 mld euro w handlu wewnątrz UE i nadwyżka 4,2 mld euro w handlu poza UE.

Unia Europejska – eksportowym gigantem

Łączna sprzedaż towarów 28 krajów poza obszar Unii Europejskiej wyniosła w I kwartale 484 mld euro, a deficyt w handlu z resztą świata 24 mld euro.Dla porównania – eksport USA wyniósł w I kwartale 408,4 mld USD (365 mld euro), zaś deficyt 190 mld USD (170 mld euro).Według Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej w I kwartale 2019 roku eksport Chin wyniósł 551,8 mld USD (500 mld euro), a nadwyżka w handlu zagranicznym 76 mld USD (68 mld euro).
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: