Polska otrzymała od KE kolejne 1,56 mld euro pożyczki z SURE

Gospodarka

Polska otrzymała 1,56 mld euro w ramach kolejnej transzy pożyczki z instrumentu SURE - podała Komisja Europejska w komunikacie.

Komisja Europejska
Fot. stock.adobe.com/doganmesut

Polska otrzymała 1,56 mld euro w ramach kolejnej transzy pożyczki z instrumentu SURE - podała Komisja Europejska w komunikacie.

"Komisja Europejska wypłaciła dziś dwunastu państwom członkowskim UE kwotę 14,137 mld euro w ramach siódmej transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. W ramach zrealizowanych dziś operacji Belgia otrzymała 2 mld euro, Bułgaria 511 mln euro, Cypr 124 mln euro, Grecja 2,54 mld euro, Hiszpania 3,37 mld euro, Włochy 751 mln euro, Litwa 355 mln euro, Łotwa 113 mln euro, Malta 177 mln euro, Polska 1,56 mld euro, Portugalia 2,41 mld euro, a Estonia 230 mln euro" - napisano.

Czytaj także: SURE: KE rozdzieliła 14 mld euro, dla Polski 4,28 mld euro na ochronę miejsc pracy >>>

Do 100 mld euro wsparcia finansowego

Instrument SURE może zapewnić do 100 mld euro wsparcia finansowego dla wszystkich państw członkowskich. Wsparcie to, w postaci pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach, ma pomóc państwom w radzeniu sobie z nagłym wzrostem wydatków publicznych i utrzymaniem zatrudnienia.

Czytaj także" 1 mld euro dla Polski na ograniczenie ryzyka bezrobocia w sytuacjach nadzwyczajnych >>>

W szczególności przeznaczone są one na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowaniem krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i innych podobnych środków wprowadzonych przez państwa członkowskie w reakcji na pandemię koronawirusa, także z myślą o osobach samozatrudnionych. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: