Polska otwarta na cudzoziemców

Finanse i gospodarka

Ponad 40 tysięcy obcokrajowców znalazło zatrudnienie w Polsce tylko w 2012 roku. Cudzoziemcy czują się w naszym kraju coraz lepiej. Od stycznia bieżącego roku trwa kampania Fundacji WrOpenUp, działającej we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, której celem jest promowanie wśród mieszkańców miasta otwartości wobec odmienności kulturowych. Pomysłodawcy przedsięwzięcia pragną otworzyć mieszkańców Wrocławia na różnorodność, rozpoczynając dialog międzykulturowy, który uczyni miasto prawdziwie europejskim, tolerancyjnym, gościnnym oraz w pełni akceptującym wielokulturowość.

Jednym z partnerów inicjatywy jest Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard, które od początku swojej działalności w Polsce chętnie zatrudnia obcokrajowców – przedstawicieli różnorodnych kultur i narodowości. Obecnie we wrocławskim Centrum pracuje prawie 200 cudzoziemców reprezentujących 33 kraje z różnych szerokości geograficznych, od RPA po Kostarykę.

Obcokrajowcy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski w celach zawodowych. Od kilku lat wciąż rośnie liczba cudzoziemców pracujących w naszym kraju. Jak wynika z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej tylko w ubiegłym roku zatrudniono w Polsce ponad 40 tysięcy obywateli innych państw. Polski rynek pracy jest dla nich coraz bardziej atrakcyjny, głównie ze względu na relatywnie stabilną sytuację gospodarczą w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, takimi jak Włochy, Grecja, Hiszpania czy Portugalia. Poza tym cudzoziemców przyciąga przyjazna atmosfera społeczna oraz otwartość na współpracę międzynarodową.

Obecnie Polska jest miejscem ogromnych możliwości biznesowych, których nie oferują inne państwa. Lokalizacja kraju w samym sercu Europy oraz duże udogodnienia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przyciągają do Wrocławia wiele międzynarodowych firm oraz pracowników z całego świata – przyznaje César Tascón García, pracownik Globalnego Centrum Biznesowego HP, pochodzący z Hiszpanii.

Napływ zagranicznych pracowników jest korzystny dla Polski m. in. ze względu na zjawisko starzenia się naszego społeczeństwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2035 roku liczba ludności w Polsce zmniejszy się do 35 mln, a co czwarty mieszkaniec będzie miał powyżej 65 lat. Coraz szybciej starzejące się społeczeństwo oraz emigracja młodych ludzi spowoduje, że już za kilka lat na naszym rynku zacznie brakować pracowników.

Polski rynek pracy jest coraz bardziej atrakcyjny nie tylko dla cudzoziemców z Europy Wschodniej czy Azji, lecz także dla przedstawicieli Europy Zachodniej, którzy często przyjeżdżają do naszego kraju, aby znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach. Obywatelom Unii Europejskiej oraz kilku państw mających z nią porozumienia prawne dużo łatwiej jest podejmować pracę w Polsce, ponieważ nie potrzebują pozwoleń na pracę czy dodatkowych formalności. Często znajdują zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu, który w ciągu ostatnich kilku lat bardzo dynamicznie się rozwinął w Polsce, ewoluując od świadczenia prostych usług do zaawansowanych procesów wymagających rozbudowanych kompetencji. Właśnie zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowanych pracowników, biegle władających językami obcymi sprawia, że firmy z sektora BPO/SSC z zainteresowaniem przyglądają się kandydatom z zagranicy i chętnie przyjmują ich do swoich zespołów.

Dla Globalnego Centrum Biznesowego HP, zatrudniającego prawie 200 obcokrajowców, pojęcia wielokulturowości, różnorodności i tolerancji są dobrze znane. Praca w międzynarodowym środowisku jest tu czymś naturalnym, wynikającym ze specyfiki korporacji świadczącej usługi biznesowe dla klientów z całego świata. Firma prowadzi politykę wspierania różnorodności, ponieważ ma świadomość korzyści płynących z takiego podejścia.

Praca w międzynarodowym środowisku pozwala na poszerzanie horyzontów myślowych oraz zdobycie kompetencji interpersonalnych i międzykulturowych, które są ogromnie ważne w czasach postępującej globalizacji. Nasi pracownicy na co dzień pracują w wielokulturowych zespołach, korzystając z międzynarodowych standardów korporacyjnych i globalnego know-how, dzięki czemu mają dużo większe zdolności adaptacji i rozumienia innych kultur niż osoby pracujące w zespołach złożonych z samych Polaków. Co więcej, codzienne  relacje międzykulturowe dają ogromne możliwości rozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego, są inspirujące poprzez wymianę doświadczeń, możliwość oceny projektów z różnych perspektyw  czy wzbogacenie dotychczas stosowanych rozwiązań o nowe, zaczerpnięte z dorobku innych kultur – przyznaje Agnieszka Orłowska, Prezes Globalnego Centrum Biznesowego HP.

Globalne Centrum Biznesowe HP ceni różnorodność kulturową swojego zespołu. Angielski jest językiem komunikacji, który ułatwia codzienny kontakt. Ponadto wielu pracowników posługuje się kolejnym językiem obcym. W organizacji przestrzeni biurowej obowiązuje zasada tak zwanych „drzwi otwartych”, która oznacza, że menedżerowie zespołów dzielą pomieszczenia ze swoimi pracownikami. Dzięki temu łatwiej o efektywną współpracę w zespole, jego integrację oraz większą kreatywność. Wszyscy zwracają się do siebie po imieniu, co stwarza atmosferę życzliwości i wzajemnego szacunku. Dla nowo zatrudnionych pracowników spoza Polski firma prowadzi program Welcome2Wroclaw, który ma za zadanie wspomóc ich integrację z zespołem oraz asymilację w naszym kraju. W ramach programu świeżo zatrudniony obcokrajowiec otrzymuje rodzaj przewodnika po firmie, który ułatwia mu poznanie organizacji, w której pracuje. W trakcie wstępnych zajęć szkoleniowych uzyskuje praktyczne informacje pomocne w codziennym życiu w mieście, jak również związane z polskim prawem pracy. Co miesiąc odbywają się spotkania, podczas których polscy i zagraniczni pracownicy HP GBC np. wspólnie zwiedzają miasto, poznają jego historię, gotują lub uprawiają sport. Podejmowane aktywności dostosowane są zazwyczaj do pory roku, okolicznościowych wydarzeń czy zainteresowań uczestników. Budują w zespole atmosferę otwartości na inne kultury oraz zainteresowania życiem i zwyczajami innych narodowości.

Firma aktywnie angażuje się także we wrocławską kampanię WrOpenUp. W ramach inicjatywy w lutym tego roku w siedzibie HP GBC we Wrocławiu odbyły się bezpłatne warsztaty kompetencji międzykulturowych dla uczniów wrocławskich szkół gimnazjalnych, średnich oraz wyższych. Zajęcia prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych trenerów – polskich i zagranicznych pracowników firmy – miały na celu umożliwienie uczestnikom kontaktu z obcokrajowcami mieszkającymi we Wrocławiu, przełamanie istniejących barier, wzajemne poznanie się i zachęcenie do otwartości międzykulturowej. Podczas spotkań uczestnicy mieli okazję znaleźć się w sytuacjach symulujących np. realny konflikt wynikający z różnic kulturowych, uczyli się doboru odpowiednich narzędzi, by go rozwiązać, następnie dokonywali analizy swoich zachowań, wyciągając wnioski z zastosowanych działań. Warsztaty zgromadziły ok. 100 uczestników, którzy mogli także w ramach programu WrOpenUp wziąć udział w konkursie polegającym na przygotowaniu prac prezentujących mikrokampanie społeczne, promujące idee otwartości i tolerancji. Najlepsze zespoły w trzech kategoriach wiekowych: szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz studenci, otrzymają nagrody sponsorowane przez partnerów kampanii, między innymi przez HP GBC. Będą to zagraniczne ekspedycje edukacyjne do Francji, Gruzji i Maroka. Podczas wypraw uczestnicy wezmą udział w programie szkoleniowo-kompetencyjnym prowadzonym przez wykwalifikowanych trenerów. Kampania WrOpenUp potrwa do maja br., a jej uczestnicy w kolejnych miesiącach będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych aktywnościach propagujących otwartość międzykulturową.

Bardzo chętnie angażujemy się w kampanię WrOpenUp, ponieważ wiemy, jak ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności kulturowej. Jesteśmy międzynarodową korporacją, która skupia obcokrajowców z najdalszych zakątków świata, dlatego śmiało mogę powiedzieć, że przełamywanie barier międzykulturowych jest już poniekąd naszą specjalnością. Chcemy pokazać naszym zagranicznym pracownikom oraz obcokrajowcom mieszkającym we Wrocławiu, że jesteśmy miastem gościnnym, przyjaznym i tolerancyjnym, w którym mogą poczuć się jak u siebie w domu. Zarówno polskim, jak i zagranicznym mieszkańcom Wrocławia pragniemy uświadomić zalety wielokulturowości, które czynią nasze miasto prawdziwie europejską metropolią – mówi Agnieszka Orłowska.

Źródło: HP

Udostępnij artykuł: