Polska pod naciskiem KE zmieni przepisy dotyczące podatku VAT od wyrobów akcyzowych?

Firma

Komisja Europejska wzywa Polskę do zmiany przepisów dotyczących podatku VAT od wyrobów akcyzowych, których odprawa celna dokonywana jest przez odbiorców.

Napis VAT na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Komisja Europejska wzywa Polskę do zmiany przepisów dotyczących podatku VAT od wyrobów akcyzowych, których odprawa celna dokonywana jest przez odbiorców.

#KE wzywa Polskę do zmiany przepisów dotyczących podatku #VAT od wyrobów akcyzowych, których odprawa celna dokonywana jest przez odbiorców #akcyza

"Komisja podjęła w czwartek decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w celu zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, zgodnie z którymi odbiorcy świadczący na rzecz swoich klientów usługi odprawy celnej towarów akcyzowych (np. paliwa), są zobowiązani do płacenia podatku VAT nie tylko w odniesieniu do usług świadczonych przez samych odbiorców, ale również w odniesieniu do kwoty podatku akcyzowego i opłaty paliwowej nakładanych na paliwo" - czytamy w komunikacie.Według KE, dzieje się tak pomimo faktu, że nie dokonują oni wewnątrzunijnego nabycia paliwa w rozumieniu obowiązujących unijnych przepisów dotyczących VAT (dyrektywa VAT, dyrektywa Rady 2006/112).

Może to prowadzić do podwójnego opodatkowania

"Może to także prowadzić do podwójnego opodatkowania, ponieważ klienci tych przedsiębiorstw są również zobowiązani do zapłaty podatku VAT za wewnątrzunijne nabycie tego paliwa. Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, Komisja może skierować do władz polskich uzasadnioną opinię w tej sprawie" - czytamy także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: