Polska regionalna lepiej spłaca kredyty

Raporty

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że mieszkańcy mniejszych miast i wsi lepiej radzą sobie ze spłacaniem kredytów, niż mieszkańcy dużych aglomeracji. Spory wpływ mają na to relacje międzyludzkie, panujące w mniejszych miejscowościach.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że mieszkańcy mniejszych miast i wsi lepiej radzą sobie ze spłacaniem kredytów, niż mieszkańcy dużych aglomeracji. Spory wpływ mają na to relacje międzyludzkie, panujące w mniejszych miejscowościach.

Udział kredytów przeterminowanych (do 90 dni) w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców wynosi średnio 24 proc., natomiast w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców udział ten wynosi średnio 20 proc. Dużą rolę odgrywa tu wiedza pracowników instytucji finansowych na temat lokalnego rynku, a często wręcz osobista znajomość z klientem.

Wpływ relacji międzyludzkich

W mniejszych miejscowościach, poza dużymi bankami, bardzo aktywne są banki spółdzielcze oraz firmy pośrednictwa finansowego, które dobrze znają się na specyfice danego regionu. Pozwala im to lepiej dostosować się do uwarunkowań danego rynku pracy czy sezonowości w pewnych branżach i dzięki temu, umiejętniej analizować zdolność kredytową.

postek.marta.operator.bankowy.fines.01.250x166Na sposób spłacania kredytów w mniejszych miejscowościach, wpływ wywierać mogą też wzajemne relacje między członkami społeczności lokalnych. - W miejscowościach, gdzie wszyscy znają wszystkich, nikt nie chce uchodzić za osobę mającą problemy finansowe. Mniejsza jest anonimowość, więc każdy bardziej stara się o to, jak jest odbierany przez sąsiadów. Mechanizmy społeczne odgrywają więc tu silną i bardzo korzystną rolę - mówi Marta Postek z Operatora Bankowego Fines.

Biorą i spłacają

Dane pokazują, że nieprawdziwa okazuje się teza o małej aktywności w zaciąganiu kredytów w mniejszych miejscowościach. Według analizy BIK, prawie połowa kredytów konsumpcyjnych (45 proc.) udzielana jest w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców. Ten fakt z kolei buduje nieznany dotąd obraz kredytobiorcy, pochodzącego spoza dużych aglomeracji, który nie dość, że aktywnie korzysta z produktów kredytowych, to jeszcze konsekwentnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Zadaje to również kłam przekonaniu, o gorszym wyedukowaniu finansowym mieszkańców Polski regionalnej.

Jakub Witosławski
PR Manager
BrandScope Sp. z o.o.

Udostępnij artykuł: