Polska regionalnym liderem

Polecamy

Przeszło 5,5 mld euro kredytu udzielił Polsce w ubiegłym roku Europejski Bank Inwestycyjny. Wynik ten dał Polsce pierwsze miejsce pośród kredytobiorców EBI wywodzących się z byłego bloku wschodniego i szóste - biorąc pod uwagę wszystkich beneficjentów banku. Jakie dziedziny polskiej gospodarki najobficiej czerpały z zasobów EBI - i które przedsięwzięcia uzyskały rekordowe wsparcie? Na te pytania udzielił odpowiedzi Laszlo Baranyay, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego odpowiedzialny za funkcjonowanie tej instytucji na terenie Polski.

To nie był pierwszy rok, w którym unijny bank udzielił tak wysokiego kredytowania polskiej gospodarce. 12 miesięcy wcześniej nasz kraj otrzymał z zasobów EBI 5,5 mld euro. Jeszcze więcej, bo niemal 6 mln euro finansowania, dotarło w tym okresie do rodzimych kredytobiorców; część otrzymanych w roku 2014 środków stanowiły bowiem pieniądze przyznane w poprzednich latach. Rekordową kwotę pożyczek – bo aż 5,63 mld euro – przyznał EBI Polsce w roku 2013; w roku tym polskie samorządy i przedsiębiorcy otrzymali fizycznie 4,65 mld unijnych środków. Jedynym okresem w ciągu minionych pięciu lat, w którym finansowanie udzielone przez EBI spadło poniżej 5 mld euro, był rok 2012; wówczas bank wyasygnował jedynie 4,35 mld euro na wsparcie polskiej gospodarki.

 

Przeszło 2,23 mld złotych – czyli 40 procent pożyczek udzielonych Polsce w ubiegłym roku – uzyskały inwestycje z zakresu transportu i telekomunikacji. Na rozwój infrastruktury transportowej wyasygnowano z tej kwoty ponad 1,7 mld euro. Największym beneficjentem było drogownictwo; sektor ten otrzymał około 1,35 mld euro kredytu unijnego, przeznaczonego w szczególności na budowę i modernizację przeszło 350 km dróg ekspresowych. Jednym z najbardziej kosztownych przedsięwzięć drogowych była realizacja 162 kilometrów trasy S5, łączącej Grudziądz i Bydgoszcz z Wrocławiem. Na cel ten wyasygnowano 550 mln euro. Niespełna połowę tej kwoty, bo aż 250 mln euro, przyznał EBI na wykonanie ostatniego, południowego odcinka obwodnicy Warszawy, przebiegającego od ulicy Puławskiej na wysokości Ursynowa do węzła Lubelska, zlokalizowanego na Pradze. Z kolei 360 mln euro przeznaczono na modernizację blisko 300 km linii kolejowych, w tym również na dostosowanie niektórych magistral do kursowania pociągów dużych prędkości. Główną inwestycją zrealizowaną z tych środków była przebudowa linii kolejowej Warszawa-Poznań; na to fundamentalne dla polskiego kolejnictwa przedsięwzięcie EBI uruchomił kredytowanie w wysokości 200 mln euro. Również i w tej dziedzinie spory zastrzyk gotówki otrzymała aglomeracja warszawska; 60 mln euro spośród przyznanych w zeszłym roku przez EBI pożyczek pokryje modernizację Warszawskiego Węzła Kolejowego. Jednym z celów tej inwestycji jest zwiększenie udziału kolei podmiejskich w obsłudze transportu pasażerskiego w stolicy. Jeśli chodzi o inwestycje telekomunikacyjne, głównym celem finansowania był rozwój szerokopasmowego Internetu w sieciach telefonii komórkowej. Właśnie na ten cel – a dokładnie na zwiększenie obszaru objętego zasięgiem sieci 4G – 190 mln euro otrzymało Orange Polska.

160304.EBI001

Drugim pod względem wartości kredytowania segmentem gospodarki była szeroko rozumiana wytwórczość. Rolnictwo, sektor oraz usługi otrzymały łącznie 1,27 mld euro finansowania z EBI, co oznacza 27 procent wszystkich środków, jakie w ubiegłym roku przyznano Polsce. Jednym z największych kredytobiorców okazała się wiodąca spółka Skarbu Państwa- czyli Grupa Azoty. 134 mln euro kredytu udzielonego przez EBI firma ma zamiar wykorzystać na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstwa do roku 2020 – w tym również na przygotowanie strategii eksportowej firmy. 45 mln euro finansowania ze środków unijnych uzyskała również Polpharma; firma stała się zarazem pierwszym polskim beneficjentem nowego unijnego instrumentu InnovFin, skierowanego do podmiotów inwestujących w innowacyjne rozwiązania.

Rozwój komunikacji miejskiej w polskich metropoliach – to kolejny cel finansowanie ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Tym razem w gronie głównych beneficjentów znalazł się Kraków i miasta Górnego Śląska. Historyczna stolica Polski otrzymała 22 mln euro kredytu na zakup nowoczesnego taboru tramwajowego – 36 składów marki „Krakowiak”, opracowanych specjalnie z myślą o potrzebach komunikacyjnych tego miasta przez bydgoską Pesę. To najdłuższe składy tramwajowej, jakie jeżdżą po polskich miastach; każdy z nich ma 43 m długości i może pomieścić około 300 podróżujących. Z kolei aglomeracja górnośląska otrzymała kredyt z Banku Pekao SA, wsparty środkami z EBI w wysokości aż 231 mln złotych. Finansowanie zostało wykorzystane nie tylko na zakup nowego taboru i modernizację istniejącego, ale również na przebudowę przeszło 63 km torów oraz wymianę wyeksploatowanej sieci trakcyjnej.

160304.EBI002

Pozostałe obszary gospodarki finansowane przez EBI to między innymi energetyka – przeszło 700 mln euro przeznaczono między innymi na przebudowę sieci energetyczne w północno-zachodniej części kraju, modernizację elektrociepłowni gazowych i budowę nowych bloków energetycznych w tego rodzaju zakładach. Ponad 17 proc. finansowania trafiło również w ręce najmniejszych podmiotów na polskim rynku; za pośrednictwem polskich banków, firm leasingowych i funduszy pożyczkowych rodzime „mikrusy” otrzymały przeszło 1 mld złotych unijnych środków zwrotnych.

 

Udostępnij artykuł: