Polska rekordzistką w UE pod względem deficytu

Gospodarka

Maseczka ochronna na fladze Polski
Fot. stock.adobe.com/Daniel Jędzura

Najwyższy deficyt w Unii Europejskiej zanotowała w II kwartale Polska – 19,8 % PKB, pisze Witold Gadomski, przytaczając dane Eurostatu.

W drugim kwartale 2020 r., w którym skutki pandemii ciążyły na gospodarkach krajów Unii Europejskiej w strefie euro sezonowo dostosowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB wyniósł 11,6%, zaś w całej Unii Europejskiej średnio 11,4% w UE.

Był to najwyższy kwartalny deficyt (sezonowo dostosowany) zarówno w całej Unii jak i w strefie euro od początku obliczania przez Eurostat.

Deficyt budżetowy odnotowały wszystkie kraje członkowskie UE, gdy jeszcze w I kwartale Holandia i Luksemburg notowały nadwyżkę, a w IV kwartale 2019 roku nadwyżkę notowało 10 spośród 28 krajów członkowskich UE.

Całkowite dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w II kwartale 2020 w strefie euro wyniosły 47,4% PKB, w porównaniu z 46,8% PKB w pierwszym kwartale 2020 r.

Ten wzrost wyrażony jako odsetek PKB wynika z tego, że spadek PKB był głębszy niż spadek dochodów budżetowych. Sezonowo wyrównane dochody budżetowe w strefie euro spadły o około 132 mld euro w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.

Łączne wydatki publiczne w strefie euro wyniosły 59,0% PKB, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z 49,3% w  poprzednim kwartale.

Sezonowo wyrównane całkowite wydatki rządowe wzrosły o około 95 mld EUR w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r., głównie z powodu działań rządów, mających na celu złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków pandemii COVID-19.

W całej Unii Europejskiej całkowite dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosły w II kwartale 2020 47,1% PKB i były większe niż w I kwartale, gdy wyniosły 46,2% PKB.

Łączne wydatki publiczne w UE wyniosły 58,6% PKB, co oznacza blisko 10-punktowy wzrost w porównaniu z I kwartałem, gdy wydatki wyniosły 48,8% PKB.

Kwartalne statystyki finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych są przekazywane do Eurostatu przez urzędy statystyczne poszczególnych krajów w postaci danych nieskorygowanych sezonowo (surowych).

To samo dotyczy PKB, który odzwierciedla sezonowość wszystkich rodzajów działalności gospodarczej w gospodarce. Eurostat zamieszcza zarówno dane nieskorygowane sezonowo, jak i skorygowane przy zastosowaniu własnej metodologii.

Najwyższy deficyt w Unii Europejskiej zanotowała w II kwartale Polska – 19,8 % PKB.

Na kolejnych miejscach są Austria -17,3%, Słowenia -15,8%, Belgia -14,2%, Francja -11,6%, i Holandia -11,4%. Wyższy deficyt miała Wielka Brytania (-22,1 %), która formalnie do Unii już nie należy.

Także w I kwartale deficyt sektora rządowego i samorządowego Polski był jednym z najwyższych w Unii Europejskiej i wyniósł -4 % PKB. Wyższy miały tylko Malta -9,3%, Rumunia -7,9%, Belgia -5,6%, Francja -5,2% i Słowenia -5,1 %.

Sezonowo dostosowany deficyt/nadwyżka finansów publicznych

 % PKBZmiana wobec  poprzedniego kwartału w pkt proc.
 2019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22019Q22019Q22020Q4p2020Q12020Q2
Strefa euro-0,5-0,7-0,8-2,5-11,60,0-0,2-0,1-1,7-9,0
UE-0,3-0,7-0,8-2,6-11,40,0-0,4-0,1-1,8-8,8
Belgia-2,2-1,8-2,0-5,6-14,2-0,20,4-0,2-3,6-8,6
Bułgaria1,50,83,1-0,7-5,7-0,8-0,62,3-3,9-5,0
Czechy1,6-0,3-1,3-2,8-6,30,5-1,9-1,0-1,5-3,5
Dania5,13,02,5-0,3-3,50,7-2,2-0,4-2,8-3,3
Niemcy1,71,21,20,4-9,2-0,3-0,50,0-0,8-9,7
Estonia-0,2-0,10,1-3,7-8,7-0,20,00,2-3,8-4,9
Irlandia::::::::::
Grecja::::::::::
Hiszpania::::::::::
Francja-2,8-2,8-3,7-5,2-11,60,00,0-0,9-1,5-6,4
Chorwacja::::::::::
Włochy::::::::::
Cypr::::::::::
Łotwa-1,6-0,60,3-1,5-5,9-0,41,00,9-1,8-4,4
Litwa1,3-0,40,7-3,0-7,01,4-1,71,0-3,7-4,1
Luksemburg4,70,0-0,41,1-8,3-1,0-4,7-0,41,4-9,4
Węgry0,0-3,4-3,8-4,0-9,01,0-3,4-0,3-0,3-5,0
Malta0,70,20,1-9,3-11,2-0,3-0,60,0-9,4-1,9
Holandia1,61,32,10,9-11,4-0,3-0,30,8-1,2-12,3
Austria0,90,41,1-0,9-17,30,9-0,50,6-2,0-16,3
Polska-1,4-0,9-1,2-4,0-19,8-1,80,5-0,4-2,8-15,8
Portugalia-0,60,30,0-0,3-9,2-1,30,9-0,3-0,3-8,9
Rumunia-3,7-5,9-3,9-7,9-11,10,7-2,12,0-4,1-3,2
Słowenia0,70,80,0-5,1-15,80,30,0-0,8-5,1-10,8
Słowacja-1,1-1,7-1,6-3,4-8,3e-0,1-0,70,2-1,8-5,0e
Finlandia-0,5-0,4-1,0-2,4-7,81,40,2-0,6-1,4-5,5
Szwecja1,30,00,6-1,6-7,51,6-1,30,5-2,2-5,8
W. Brytania-1,5-1,9-3,5-4,6-22,10,9-0,4-1,6-1,1-17,5

Źródło: Eurostat

Źródło: Gazeta Wyborcza
Udostępnij artykuł: