Polska staje się największym rynkiem pracy dla imigrantów spoza Unii Europejskiej?

Rynek pracy

W roku 2020 najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt w UE udzielonych obywatelom spoza Unii wydała Polska. Było to 26% wszystkich zezwoleń wydanych w Unii Europejskiej, pisze Witold Gadomski.

przedmioty symbole róznych zawodów
Fot. stock.adobe.com ronstik

W roku 2020 najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt w UE udzielonych obywatelom spoza Unii wydała Polska. Było to 26% wszystkich zezwoleń wydanych w Unii Europejskiej, pisze Witold Gadomski.

W 2020 r. w Unii Europejskiej wydano około 2,2 mln pierwszych zezwoleń na pobyt obywatelom spoza UE. Liczba ta spadła o 24% (czyli -706 000) w porównaniu z 2019 r., co jest pierwszym spadkiem trendu wzrostowego obserwowanego w latach 2013-2020. Informacje te pochodzą z danych dotyczących pierwszych zezwoleń na pobyt opublikowanych przez Eurostat.

Spadek liczby pierwszych zezwoleń na pobyt był spowodowany głównie pandemią COVID-19 i związanymi z nią ograniczeniami podróżniczymi i administracyjnymi nałożonymi przez władze poszczególnych państw.  

Zezwoleń na pobyt ze względów edukacyjnych w 2020 r. wydano o 38% mniej (-153 tys.) w porównaniu z 2019 r. Nastąpił również spadek zezwoleń na pobyt ze względów zawodowych o 25% (-294 tys.), z powodów rodzinnych o 23%  (-189 tys.) i z innych powodów, w tym z ochrony międzynarodowej o 13% (-72 tys.).

Liderem wzrostów Litwa

Jedynym krajem, który w 2020 roku wydał więcej pierwszych zezwoleń na pobyt stały obywatelom spoza UE była Litwa, gdzie zanotowano 22500 zezwoleń, w porównaniu z 21400 w roku 2019.

40% zezwoleń na pobyt w krajach Unii Europejskiej związane było z zatrudnieniem, przyczyny rodzinne stanowiły 28%, szkolnictwo 11%, a inne powody, w tym ochrona międzynarodowa, 21%.

Najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt udzielonych w UE obywatelom spoza UE wydała Polska (598 047, czyli 26% wszystkich zezwoleń wydanych w UE), a następnie Niemcy (313 tys. i Hiszpania (312 tys.).

Najwięcej zezwoleń Polska wydała obywatelom Ukrainy - 488 858, a następnie: Białorusi - 509 23, Rosji - 11326, Gruzji - 4 906, Turcji - 4 707, Indii - 4 449, Mołdawii - 3 620, Kazachstanu - 2 356, Wietnamu - 1 959, Indonezji - 1 770, Chin - 1 761, Azerbejdżanu - 1741,  Filipin - 1 696.

Imigranci z Ukrainy dominują na rynku pracy

Polska wydała najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt związanych z zatrudnieniem - 502 300, co stanowiło 22% wszystkich pierwszych zezwoleń na ten cel wydanych w UE.

Najwięcej zezwoleń na popyt związany z edukacją wydała Francja - 72 700. Krajami UE o największej liczbie zezwoleń wydanych z powodów rodzinnych w 2020 r. były Niemcy - 130 700, Hiszpania 119 500  i Francja 80 200. Niemcy były również pierwszym krajem w UE wydającym zezwolenia na pobyt z innych powodów - 153 000.

601 200 Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenia na pobyt w krajach UE w 2020 roku, co czyni z nich największą grupę obywatelską wśród wszystkich odbiorców zezwoleń.

Kolejni byli obywatele Maroka (123 400 zezwoleń, z czego 56% wydano w Hiszpanii) i Indii (79 270, z czego 14% wydano w Niemczech). Obywatele tych krajów stanowili ponad jedną trzecią (36%) wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt wydanych w 2020 roku.

Zatrudnienie było głównym powodem wydania zezwoleń Ukraińcom (86% wszystkich pierwszych zezwoleń na pobyt) i Białorusinom (60%). Względy rodzinne były dominującym powodem przyznawania zezwoleń Marokańczykom (53%), a edukacja Chińczykom (36%).

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: