Polska Strategia Wodorowa przyjęta przez rząd, co zakłada?

ESG

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cele programu to m.in. 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych, 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

Symbol wodoru i przemysłu
Fot. stock.adobe.com/wladimir1804

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.", podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Cele programu to m.in. 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych, 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce, min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru oraz co najmniej 5 dolin wodorowych.

Polska Strategia Wodorowa jest dokumentem strategicznym, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce oraz kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia.

"Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej" - czytamy w komunikacie.

Cele strategii

Celem strategii jest stworzenie w Polsce gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Dokument przewiduje opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, przy czym pomoc ta ma objąć wyłącznie wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych. Uzyskanie wsparcia dla produkcji wodoru z paliw kopalnych możliwe będzie wyłącznie pod warunkiem zastosowania technologii wychwytywania dwutlenku węgla (np. CCS/CCU).

Czytaj także: Wodór będzie katalizatorem rynku rozproszonego energii odnawialnej? A co z wykorzystaniem w transporcie?

"Strategia wytycza 6 celów:

- wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie;

- wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie;

- wsparcie dekarbonizacji przemysłu;

- produkcja wodoru w nowych instalacjach;

- sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru;

- stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego" - czytamy dalej.

Wskaźnikami osiągnięcia celów w 2030 r. mają być:

- 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;

- 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;

- min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru;

- co najmniej 5 dolin wodorowych.

"Biorąc pod uwagę duży potencjał krajowej produkcji wodoru z lokalnych surowców, rola technologii wodorowych pozytywnie wpływających na środowisko będzie kluczowa w przyszłości. Do najważniejszych czynników środowiskowych należy: nisko- lub zeroemisyjność technologii wodorowych oraz bezpieczeństwo technologii i infrastruktury wodorowej wraz z minimalnym oddziaływaniem na lokalne środowisko naturalne" - podsumowano.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: