Polska w czołówce beneficjentów Europejskiego Banku Inwestycyjnego | Raport EBI za rok 2013

Bankowość

5,7 miliardów euro - wsparcie w takiej wysokości otrzymała w ubiegłym roku Polska ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Podczas czwartkowej konferencji przedstawiciele zarządu EBI: prezes dr Werner Hoyer oraz wiceprezes Laszlo Baranyay przedstawili informację o działalności banku w ubiegłym roku.

Banknoty euro
Fot. stock.adobe.com/Gina Sanders

5,7 miliardów euro - wsparcie w takiej wysokości otrzymała w ubiegłym roku Polska ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Podczas czwartkowej konferencji przedstawiciele zarządu EBI: prezes dr Werner Hoyer oraz wiceprezes Laszlo Baranyay przedstawili informację o działalności banku w ubiegłym roku.

Łączna kwota kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny w ubiegłym roku wyniosła ponad 71 miliardów euro - przypominał prezes EBI. Przeważająca część tej kwoty przeznaczona została na realizacje działań w czterech obszarach priorytetowych. Największym beneficjentem okazał się sektor MSP, który otrzymał ponad jedną czwartą łącznej kwoty kredytów - 18, 5 mld euro z funduszy banku i 3,4 mld ze środków Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Na podnoszenie kwalifikacji i innowacyjność EBI przeznaczył 15,6 miliardów euro, a EFI - kolejne 1,6 miliarda. Kolejne priorytety banku to wsparcie dla polityki klimatycznej - 19 miliardów euro, i budowa infrastruktury strategicznej - 15,9 miliardów. Ogółem kwota dofinansowania wzrosła o 37% w porównaniu z rokiem 2012.

W rankingu beneficjentów EBI Polska znajduje się w ścisłej czołówce: w minionym roku zajęliśmy pierwsze miejsce pośród krajów przyjętych do Unii Europejskiej po roku 2004 i szóste miejsce w skali całej wspólnoty. Niemal połowa tej kwoty przeznaczona została na modernizację i rozwój infrastruktury komunikacyjnej: około miliarda euro kosztowała modernizacja dróg ekspresowych S7 i S8, łączących najważniejsze miasta Polski. Kwota w podobnej wysokości wydatkowana została na modernizację polskich linii kolejowych i zakup nowoczesnego taboru. Kredyt w wysokości 238 milionów euro wsparł również budowę centralnego odcinka drugiej linii warszawskiego metra.

Ważnym elementem działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest wsparcie dla sektora MSP. W tym przypadku wsparcie udzielane jest na nieco innych zasadach aniżeli w przypadku inwestycji infrastrukturalnych i środowiskowych. Jak funkcjonuje model kredytowania najmniejszych graczy na rynku - zapytaliśmy o to wiceprezesa EBI:

- W kredytowaniu sektora MSP pośredniczą banki i inne instytucje finansowe, na przykład firmy leasingowe. My udzielamy kredytu tym instytucjom, a one później rozprowadzają te środki pomiędzy poszczególnych beneficjentów. To bardzo istotna forma wsparcia; dzięki niej banki komercyjne mogą w istotnym stopniu ograniczyć swoje ryzyko wiążące się z kredytowaniem sektora MSP i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji. Prowadzimy również programy wsparcia dla  sektora MSP współpracując z państwowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Bank Gospodarstwa Krajowego - wyjaśnił Laszlo Baranyay.

Wsparcie dla polskiego sektora MSP w roku 2013 realizowane było za pośrednictwem dziewięciu instytucji finansowych i wyniosło 843 miliony euro. Głównymi beneficjentami kredytów były zakłady przemysłowe i firmy funkcjonujące w branży turystycznej oraz transportowej, a także przedsiębiorcy realizujący projekty w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska.

Przeszło 340 milionów euro przeznaczono na modernizację polskiej energetyki. Przeważającą część funduszy spożytkowano na rozbudowę i unowocześnienie sieci energetycznych sieci przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji umożliwiających dołączenie odnawialnych źródeł energii. Z kolei ponad miliard euro przekazano na finansowanie prac badawczo-rozwojowych. Większość z tych środków trafiła do polskich wyższych uczelni i instytutów badawczych, co pozwoli na zwiększenie innowacyjności tych placówek.

Udostępnij artykuł: