Polska w kontekście Strategii 2020 Grupy Deutsche Bank

Bankowość

Polska pozostaje nadal jednym z kluczowych, europejskich rynków dla Grupy Deutsche Bank.

Polska pozostaje nadal jednym z kluczowych, europejskich rynków dla Grupy Deutsche Bank.

Christian Sewing, Globalny Szef Private & Business Clients został zapytany przez dziennikarzy o plany dotyczące redukcji ilości oddziałów poza Niemcami. W odpowiedzi zaznaczył,że Deutsche Bank nadal zamierza prowadzić i rozwijać działalność detaliczną poza Niemcami w 5 europejskich krajach (w tym oczywiście w Polsce), ponieważ ostatnie lata przyniosły bardzo zadowalające wyniki w Europie, a sieć europejska jest bardzo ważnym elementem modelu biznesowego Banku.

W kontekście optymalizacji sieci w tych krajach zaznaczył, że nie ma planów redukcji - realizowane będą jedynie bieżące, coroczne przeglądy sieci. Oznacza to, że nacisk w zakresie ograniczania ilości oddziałów zostanie położony na Niemcy, gdzie plan zakłada zamknięcie 200 placówek do końca 2017 roku.

Pragniemy podkreślić, że wstępne wyniki Deutsche Bank Polska za III kwartały 2015 odzwierciedlają silną i stabilną sytuację finansową naszego Banku - wynik brutto DB Polska w tym okresie wyniósł ponad 234 milionów złotych, współczynnik wypłacalności  wyniosł 14,44% (w tym wskaźnik Tier 1 kształtuje się na poziomie 13,98%).

Dodatkowo, w związku z ogłoszeniem przez Deutsche Bank AG ujemnego wyniku netto w III kwartale 2015 roku na poziomie - 6,0 mld, warto zacznaczyć, że:

- strata Deutsche Bank AG jest przede wszystkim wynikiem rozliczenia zaszłości historycznych Grupy, polejającego na dokonaniu znaczących odpisów księgowych wynikających z rewaluacji części aktywów Banku (w tym wycen: zakupionego w 1999 Bankers Trust, akcji Deutsche Postbank nabytych w roku 2010 oraz 19,99% udziału w chińskim banku Hua Xia Bank),

- strata podyktowana jest także zwiększonymi wymogami regulacyjnymi, a także wzrostem rezerw na koszty prawne,

- odpisy dokonane przez Deutsche Bank AG pozostały bez wpływu na poziom wskaźników – główny wskaźnik kapitałowy Common Equity Tier 1 (CET1) wzrósł o 12 punktów bazowych i kształtuje się na wysokim, stabilnym poziomie 11,5 %,

- warto zaznaczyć, że bez uwzględnienia rewaluacji aktywów oraz zwiększonych kosztów prawnych, Grupa Deutsche Bank nadal pozostaje zyskowna. Co ważne po III kwartałach łącznie wypracowała przychody na poziomie 7,3 miliarda euro.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: