Polska w światowej czołówce pod względem obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach

Rynek pracy

Polska jest w światowej czołówce pod względem obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach. 35 proc. wyższej kadry kierowniczej stanowią kobiety, a jedynie 10 proc. polskich przedsiębiorstw nie zatrudnia Polek na wysokich stanowiskach.

Kobieta w pracy
Fot. stock.adobe.com/Rido

Polska jest w światowej czołówce pod względem obecności kobiet na kierowniczych stanowiskach. 35 proc. wyższej kadry kierowniczej stanowią kobiety, a jedynie 10 proc. polskich przedsiębiorstw nie zatrudnia Polek na wysokich stanowiskach.

35 proc. wyższej kadry kierowniczej (prezesi, pozostali członkowie zarządów, szefowie działów) w polskich firmach stanowią #kobiety #GrantThornton @GrantThorntonPL

Najnowsza edycja cyklicznego badania „Women in business” prowadzonego przez firmę Grant Thornton przedstawia bardzo pozytywne dla Polski wyniki obecności kobiet w biznesie. Aż 35 proc. wyższej kadry kierowniczej (prezesi, pozostali członkowie zarządów, szefowie działów) w polskich firmach stanowią kobiety. Pod tym względem nasz kraj zajmuje pierwsze miejsce wśród przebadanych europejskich państw, ex aequo z Niemcami i Irlandią oraz piąte miejsce w całym globalnym zestawieniu. Średnia dla wszystkich 32 przebadanych Państw wynosi 29 proc., a dla analizowanych krajów Unii Europejskiej – 28 proc.Wykres 1. Odsetek kobiet w wyższej kadrze kierowniczej (zarząd, szefowie działów) firm w poszczególnych krajach   (w proc.)
Odsetek kobiet w wyższej kadrze kierowniczej (zarząd, szefowie działów) firm w poszczególnych krajach (w proc.)

Źródło: Grant Thornton

Czytaj także: “Women in Work Index” 2019: Polska awansowała na 8. miejsce. Luka płacowa coraz mniejsza >>>

Tylko Wielka Brytania oraz Irlandia wyprzedzają Polskę

Z raportu wynika również, że tylko co dziesiąta firma w Polsce nie zatrudnia ani jednej kobiety na najwyższych stanowiskach. Jest to jeden z lepszych wyników wśród wszystkich 32 przebadanych państw na świecie, gdzie globalna średnia wynosi 14 proc. Z badanych europejskich państw tylko Wielka Brytania oraz Irlandia wyprzedza Polskę z niższym wynikiem.- Polska pod względem obecności kobiet wśród wyżej kadry kierowniczej może być dla wielu Państw wzorem do naśladowania. Mimo, że w naszym kraju nadal większość kierowniczych stanowisk zajmują mężczyźni, to jednak na tle świata jawimy się jako kraj, gdzie biznes jest stosunkowo mocno sfeminizowany – mówi Katarzyna Nowaczyk, Dyrektor ds. Potencjału Ludzkiego, Grant Thornton.

Nadal relatywnie mało kobiet osiąga najwyższe możliwe stanowisko

Pomimo wysokiego odsetka kobiet na stanowiskach menedżerskich w polskich firmach, nadal relatywnie mało kobiet osiąga najwyższe możliwe stanowisko w przedsiębiorstwie (prezes zarządu, dyrektor zarządzający). W Polsce tylko 16 proc. stanowisk prezesów firm zajmują kobiety. Globalna średnia wszystkich 32 objętych badaniem państw wynosi 15 proc., a średnia dla UE – 17 proc. Według raportu kobiety w Polsce na wyższych stanowiskach pełnią rolę głównie dyrektorów finansowych (46 proc.), dyrektorów HR (44 proc.), szefów marketingu (25 proc.) oraz dyrektorów operacyjnych (22 proc.).
Jaki odsetek przedstawicieli danego stanowiska stanowią kobiety? (w proc.)

Źródło: Grant Thornton

Firma Grant Thornton przeanalizowała również obecność kobiet w mediach oraz na konferencjach biznesowych. Z badania wynika, że kobiety stanowią tylko 19 proc. wszystkich cytowanych ekspertów w prasie o tematyce ekonomicznej. Nieco więcej, jednak wciąż niewiele kobiet wystąpiło w 2018 roku na największych kongresach i konferencjach biznesowych w Polsce – ekspertki stanowiły tylko 21 proc. wszystkich prelegentów i panelistów badanych wydarzeń biznesowych. Polski biznes zatem jeszcze rzadko wsłuchuje się w głos kobiet, pomimo, że kobiety stosunkowo mocno są reprezentowane w polskich firmach na kierowniczych stanowiskach.
Źródło: Grant Thornton
Udostępnij artykuł: