Polska w Zarządzie INTOSAI

Finanse i gospodarka

W Pekinie rozpoczyna się XXI Kongres INTOSAI, w którym uczestniczą szefowie najwyższych organów kontroli z całego świata. NIK reprezentuje jej prezes - Krzysztof Kwiatkowski.

W Pekinie rozpoczyna się XXI Kongres INTOSAI, w którym uczestniczą szefowie najwyższych organów kontroli z całego świata. NIK reprezentuje jej prezes - Krzysztof Kwiatkowski.

Podczas obrad Kongresu Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do Zarządu INTOSAI - światowej organizacji skupiającej organy kontroli państwowej.

XXI Kongres INTOSAI rozpoczął się we wtorek i potrwa do soboty. Publiczni audytorzy z całego świata wspólnie zastanawiają się, jak poprzez kontrolę pomagać w lepszym zarządzaniu państwem oraz jak przyczyniać się do bezpieczeństwa i równowagi w polityce finansowej każdego z krajów.

Pierwszy z tematów jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce i ekonomii. Nowa strategia INTOSAI na lata 2011-2016 za kluczowe uznaje promowanie przejrzystości, rozliczalności, dobrego zarządzania czy wreszcie walki z korupcją. Drugi temat obrad dotyczy wspólnych wysiłków wszystkich najwyższych organów kontroli w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dbałości o wzrost gospodarczy i rozwój technologiczny powinna towarzyszyć wrażliwa polityka społeczna, sprawna służba zdrowia oraz dobrze zorganizowana edukacja. Każde z tych zagadnień znajduje się w obszarze zainteresowań publicznych audytorów.

NIK obok amerykańskiej i brytyjskiej organizacji kontrolnej bierze też udział w pracach zespołu roboczego INTOSAI do spraw standardów kontroli. Zespół ten dokonuje przeglądu kodeksu etyki kontrolerskiej.

Dla NIK XXI Kongres jest szczególny - to podczas niego Izba po raz pierwszy w historii zostanie oficjalnie wybrana do Zarządu INTOSAI. Zastąpi w nim Wielką Brytanię. Dla Polaków to wyróżnienie i jednocześnie szansa. Izba, uczestnicząc w pracach zarządu w latach 2013-2019, będzie miała większy wpływ na politykę prowadzoną przez INTOSAI, w tym przede wszystkim na światową promocję niezależności kontroli państwowej, która jest fundamentem dojrzałej demokracji.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli

Udostępnij artykuł: