Polska wytwarza mniej odpadów niż kraje skandynawskie, ale wciąż ma problem z recyklingiem

Raporty

Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, całkowita ilość odpadów wygenerowanych w naszym kraju w 2010 r. wynosiła 4000 kg na osobę. Plasuje to Polskę na 13. miejscu w UE.

Jednocześnie znajdujemy się nieco poniżej średniej unijnej, która wynosi 4476 kg. W zestawieniu udało nam się wyprzedzić takie kraje jak Finlandia, Estonia i Szwecja, gdzie średnia dochodzi do około 20 000 kg. W celu dalszej poprawy tych wyników i podkreślenia korzyści płynących z recyklingu, w całej Unii Europejskiej prowadzona jest kampania „Generation Awake”.

150129.smieci.01.550x

Powodem do dumy dla Polski może być również niski współczynnik składowania wytworzonych odpadów na wysypiskach. W porównaniu do Unii Europejskiej jako całości, Polacy wytwarzają w skali roku ok. 800 kg odpadów mniej. Pozostajemy natomiast w tyle pod względem ilości pozyskiwanej w procesie spalania z odpadów energii. W Polsce wartość ta w 2012 roku wynosiła 93 kg i było to o 102 kg mniej niż w całej wspólnocie.

Naszym największym problemem pozostaje jednak w dalszym ciągu współczynnik recyklingu – określający ilość wytwarzanych odpadów poddanych utylizacji. Mimo, że jego poziom z roku na rok stale rośnie, nadal znacznie odbiegamy od innych krajów. Według danych Komisji Europejskiej w 2011 roku wynosił on 41,2% i był o ponad 22% niższy niż średnia we wszystkich krajach Unii. Jednocześnie Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) regularnie przypomina, że Polska do 2020 r. musi sprostać celom postawionym przez UE, według których do tego czasu 50% odpadów ma być poddawanych recyklingowi.

Z najnowszych danych zaprezentowanych przez Komisję Europejską wynika, że dorównaliśmy już standardom w zakresie recyklingu papieru, kartonu i opakowań plastikowych. Wyzwaniem jednak wciąż pozostaje podniesienie wskaźnika przetwarzania opakowań szklanych, który jest niższy o 14% w porównaniu do innych krajów, oraz recyklingu opakowań metalowych – tu różnica wynosi 5%.

Ponieważ w naszym kraju wiele można jeszcze poprawić w zakresie gospodarowania odpadami, w badaniu Eurobarometru sprawdzono także, co przekonałoby Polaków do ich sortowania. Aż 70% przyznało, że byłyby to czynniki finansowe (kaucje zwrotne i niższe stawki). Na drugim miejscu Polacy wskazali pewność, że odpady te będą rzeczywiście poddane recyklingowi (68%). Ankietowani zwrócili również uwagę na konieczność doinformowania społeczeństwa na temat tego, jak i gdzie segregować odpady.

150129.smieci.02.450x

Informacji na ten temat dostarcza prowadzona w Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, kampania „Generation Awake”. Jej celem jest zachęcenie obywateli do postrzegania odpadów jako cennego surowca. Kampania oferuje szereg narzędzi online ułatwiających zrozumienie problemu, w tym wielojęzyczną witrynę, przewodnik konsumenta, profil na Facebooku i filmy. Szczegółowe informacje na jej temat znajdują się pod adresem http://www.generationawake.eu/pl/.

Źródło: Komisja Europejska

Udostępnij artykuł: