Polski Bank Przedsiębiorczości zwiększy swoje kapitały

Bankowość / Finanse i gospodarka

Właściciele Polskiego Banku Przedsiębiorczości na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęli uchwałę o podniesieniu kapitałów banku o ponad 53 mln zł.

Dokapitalizowanie PBP Banku odbędzie się w drodze emisji prywatnej z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy – funduszu private equity Abris Capital Partners i Domu Maklerskiego IDMSA. Proces podnoszenia kapitałów banku zakończy się najpóźniej w lipcu tego roku.

PBP Bank jest jedną z naszych najważniejszych inwestycji. Bank realizuje swoje plany w trudnych warunkach rynkowych. W ubiegłym roku został wdrożony nowoczesny system informatyczny, a na początku tego zaczęły działać regionalne centra korporacyjne – mówi Paweł Gieryński, partner w Abris Capital Partners i przewodniczący rady nadzorczej PBP Banku.

Ze względu na zaangażowanie banku w obligacje spółki DSS, PBP Bank zakończy 2011 rok stratą. Bez „efektu DSS” bank zakończyłby ubiegły rok zyskiem. Jest to warte podkreślenia, ponieważ dla PBP Banku był to pierwszy rok działania po zmianie właścicieli, strategii i nazwy. Zaczynaliśmy 2011 jak start-up, praktycznie z pustym portfelem kredytowym, który udało nam się odbudować, pozyskać zaufanie wielu nowych klientów i tym samym potwierdzić, że przygotowana strategia jest dobra – mówi Maciej Stańczuk, prezes Polskiego Banku Przedsiębiorczości.

Ostateczne dane finansowe PBP Banku za rok ubiegły będą znane w połowie czerwca, ale już teraz akcjonariusze podjęli decyzję o podwyższeniu kapitałów banku do poziomu koniecznego do pokrycia w całości ewentualnych strat z tytuły wspomnianych papierów.

Zarząd banku docenia działania akcjonariuszy, którzy w krótkim terminie podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału i pokryciu ewentualnej straty, umożliwiając bankowi dalszy dynamiczny rozwój zgodnie ze strategicznymi założeniami – tłumaczy prezes PBP Banku.

Według planów, w tym roku suma bilansowa PBP Banku zwiększy się do 2,2 mld zł, bank pozyska kilkudziesięciu nowych klientów i zakończy 2012 rok zyskiem. Systematycznie zatem realizowany jest długookresowy plan stopniowego powiększania portfela aktywów banku i zwiększania jego zyskowności poprzez sprzedaż wiązaną. Strategicznym elementem planu rozwoju banku jest wejście na giełdę papierów wartościowych w Warszawie w najbliższych latach.

Konsekwencje zaangażowania w obligacje DSS są dla nas tym bardziej przykre, że obligatariusze, w tym bank, zostali wprowadzeni w błąd, najprawdopodobniej umyślnie przez ówczesny zarząd spółki razem z niektórymi innymi wierzycielami, wyprowadzając ze spółki środki na cele niezgodne z ustaleniami formalno-prawnymi (m.in. zapisami zawartymi w prospekcie emisyjnym obligacji DSS). Dlatego też rozważamy podjęcie stosownych kroków prawnych – wyjaśnia Maciej Stańczuk.

PBP Bank prezentuje wstępne wyniki za I kwartał 2012 roku. Na koniec marca suma bilansowa banku wyniosła 1,7 mld zł (wzrosła w ciągu roku o 30 proc.), zysk netto sięgnął 2,1 mln zł, a współczynnik wypłacalności 23,5 proc.

Bank konsekwentnie inwestuje w systemy IT. W III kwartale tego roku bank wdroży nowoczesną platformę bankowości internetowej Oracle FLEXCUBE DirectBanking. Producentem systemu jest Oracle Financial Services Software.

Eliza Więcław
rzecznik prasowy Polskiego Banku Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: