Polski banqUP przejęty przez fintechowego giganta, stworzy paneuropejską platformę

Z rynku

Belgijsko-polski fintech banqUP został przejęty przez Unifiedpost Group notowaną na belgijskiej giełdzie Euronext. Ta wiodąca europejska spółka z branży fintech przejmuje też skandynawski 21 Grams i belgijski AKTI. Dzięki tym transakcjom Unifiedpost rozszerza swój zasięg z piętnastu na dwadzieścia krajów europejskich, w tym Polskę.

Logo banqUP
Fot. banqUP

Belgijsko-polski fintech banqUP został przejęty przez Unifiedpost Group notowaną na belgijskiej giełdzie Euronext. Ta wiodąca europejska spółka z branży fintech przejmuje też skandynawski 21 Grams i belgijski AKTI. Dzięki tym transakcjom Unifiedpost rozszerza swój zasięg z piętnastu na dwadzieścia krajów europejskich, w tym Polskę.

Unifiedpost Group, po spektakularnym debiucie na belgijskiej giełdzie papierów wartościowych (Euronext Brussels) i pozyskaniu 252 milionów euro w IPO, ogłasza pierwszy etap akwizycji - w tym polsko-belgijskiej spółki banqUP. Stworzyła ona platformę APIHub, której rozwiązania rozwijane w Polsce, oferowane są w całej Europie.

Dzięki ogłoszonym właśnie trzem akwizycjom stawiamy właściwe kroki w kierunku paneuropejskiej platformy usług związanych z dokumentami, tożsamością i płatnościami.

- Działania te w pełni wpisują się w strategię Unifiedpost Group. Przy jednoczesnym wzroście organicznym, realizujemy naszą przemyślaną strategię fuzji i przejęć - tłumaczy Hans Leybaert, CEO i założyciel Unifiedpost Group.

Zwiększenie możliwości Unifiedpost Group w zakresie otwartej bankowości i ekspansja w Polsce

Przejęcie banqUP pozwoli poszerzyć Grupie Unifiedpost możliwości świadczenia usług w zakresie otwartej bankowości i analizy danych na rzecz ponad 440 tys. klientów z sektora MŚP, które Grupa już obsługuje.

Docelowo Grupa Unifiedpost, dzięki integracji z banqUP, będzie miała szybki dostęp do otwartych ekosystemów bankowych, co umożliwi analizę danych bankowych oraz danych pochodzących innych API finansowych. Dane te będą mogły być wykorzystywane łącznie m.in. do prognozowania przepływów pieniężnych. Umożliwi to też Grupie cross-sell oraz up-sell rozwiązań finansowych i płatniczych. Grupa Unifiedpost połączy swoje usługi z usługami banqUP w celu wprowadzenia wspólnych produktów i rozwiązań dla sektora MŚP, rozwoju usług w zakresie e-faktur i płatności w Polsce.Szczególnie interesującym sektorem jest dla Unifiedpost ponad 1,7 mln małych i średnich polskich przedsiębiorstw.

Czytaj także: Czy fintechy wykorzystają możliwości otwartej bankowości?

Oferowana przez banqUP platforma otwartej bankowości pozwala w łatwy sposób zintegrować się z systemami banków i w ten sposób pozyskiwać dane z rachunków bankowych. To z kolei umożliwia banqUP i jego partnerom świadczenie nowych usług, takich jak integracja kont bankowych, ocena zdolności kredytowej, potwierdzanie tożsamości czy też wsparcie MŚP w zarządzaniu płynnością finansową.

BanqUP umożliwia obecnie dostęp do banków z czternastu europejskich rynków - w tym z Belgii, UK, Irlandii, Węgier, Czech, Słowacji, Bułgarii, Polski, Francji. Dzięki temu platforma oferuje dostęp do wszystkich najważniejszych europejskich standardów bankowych API.

BanqUP oferuje również usługę TPP-as-a-service dla firm, dla których ubieganie się o licencję TPP jest zbyt skomplikowane lub po prostu biznesowo zbędne, a które chcą skorzystać z możliwości, jakie daje otwarta bankowość. TPP-as-a-service pozwala na dostęp do zagregowanych danych bankowych, co pozwala innowatorom pracować nad rozwiązaniami wykorzystującymi open banking bez potrzeby uzyskiwania licencji czy konieczności samodzielnych integracji.

Czytaj także: Polsko-belgijski banqUP może świadczyć usługi dostępu do kont w 18 krajach europejskich >>>

- Cieszę się z tej współpracy i nowych możliwości, jakie nam daje przyłączenie do Grupy Unifiedpost. Dotąd, dzięki obecności w siedmiu krajach, byliśmy międzynarodową firmą z branży fintech - mówi Krzysztof Pulkiewicz, współzałożyciel banqUP.

Przy poszerzonym do 20 krajów zasięgu możemy zrobić jeszcze więcej - zaoferować nowe, innowacyjne usługi dla przedsiębiorców MŚP w Polsce i za granicą.

- dodaje.

- Unifiedpost Group, założona w 2001 roku przez obecnego CEO, to innowacyjna i globalna firma technologiczna z szerokim portfolio usług cyfrowych. Wierzę, że nasza bliska współpraca i wymiana doświadczeń pozwoli na liczne synergie zarówno na polu infrastruktury oraz bezpieczeństwa, jak i produktowym - podkreśla Łukasz Chmielewski,CTO i współzałożyciel banqUP.

Ekspansja na region skandynawski

Przejęcie 21 Grams (21grams Holding AB), z siedzibą w Sztokholmie i działalnością operacyjną prowadzoną w Szwecji, Norwegii, Finlandii i Danii, daje Grupie Unifiedpost możliwość rozszerzenia działalności na cztery kraje. W krajach skandynawskich od 2004 r. 21 Grams - dzięki deregulacji rynku pocztowego - jest wiodącym dostawcą rozwiązań pocztowych i logistycznych, szczególnie w zakresie przesyłek wrażliwych. Firma oferuje również usługi e-księgowości oraz zapewnia ścisłą integrację z szeroką gamą rozwiązań ERP dla całego regionu Skandynawii. Rocznie na platformie 21 Grams przetwarzanych jest ponad 80 milionów dokumentów.

Dzięki połączeniu sił Grupy oraz 21 Grams, na rynek lokalny będzie można wprowadzić usługi zintegrowane z rozwiązaniami dla handlu elektronicznego czy płatności automatyczne. Obecnie 21 Grams obsługuje ponad 800 klientów - głównie korporacyjnych. Dzięki tej akwizycji Unifiedpost zyska pełny dostęp do skandynawskiego rynku MŚP, który obejmuje około 1,25 mln przedsiębiorstw.

Rozwiązania e-commerce

Grupa Unifiedpost przejęła również AKTI (AKTI NV), belgijską firmę o rocznych przychodach w wysokości 0,5 mln euro. To firmą działającą w chmurze, która dostarcza MŚP rozwiązania z zakresu handlu i e-commerce, w tym zarządzania zamówieniami i przetwarzania faktur.

Grupa Unifiedpost chce zaoferować ten typ usług swojej bazie klientów, aby zaspokoić ich zapotrzebowanie na integrację rozwiązań e-commerce z platformą one-stop-shop dla MŚP.

- Z niecierpliwością oczekujemy, kiedy 21 Grams, AKTI i banqUP wejdą w skład zespołu Unifiedpost i będą współpracować w celu realizacji strategii zapewniającej stały wzrost i wartość dla naszych klientów - mówi Hans Leybaert, CEO i założyciel Unifiedpost Group.

Źródło: banqUP
Udostępnij artykuł: