Polski Fundusz Rozwoju przejmuje PESĘ. Zainwestuje 300 mln zł

Gospodarka

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i PESA Bydgoszcz podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której fundusz zarządzany przez PFR przejmie blisko 100% akcji spółki i zainwestuje w nią docelowo 300 mln zł.

Fot. Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i PESA Bydgoszcz podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której fundusz zarządzany przez PFR przejmie blisko 100% akcji spółki i zainwestuje w nią docelowo 300 mln zł.

#PFR i #PESA Bydgoszcz podpisały umowę inwestycyjną, na mocy której fundusz zarządzany przez PFR przejmie blisko 100% akcji spółki @Grupa_PFR

"Przemysł kolejowy pełni szczególną rolę w tzw. Planie Morawieckiego. Inwestycja PFR w PESĘ Bydgoszcz to ważny krok w rozwoju tego sektora. Jesteśmy przekonani, że inwestycja przyniesie Polsce pozytywne efekty społeczne i gospodarcze. Naszym celem strategicznym jest dalsza konsolidacja sektora kolejowego zarówno w Polsce jak i za granicą, w celu budowy znaczącej na światowym rynku przemysłowej grupy, a następnie pozyskanie prywatnego partnera" - powiedział prezes PFR Paweł Borys podczas konferencji prasowej.

Zmiana strategii rynkowej spółki

Inwestycja w PESĘ pociąga za sobą zmianę strategii rynkowej spółki. PESA planuje zoptymalizować produkcję poprzez podniesienie standardów zarządzania oraz kontroli jakości, a także wytwarzać dłuższe serie. Będzie selektywnie podchodzić do wyboru nowych kontraktów. Nowa strategia zakłada intensyfikację rozwoju na rynkach zagranicznych, takich jak m.in. Włochy, Niemcy, Czechy czy Rumunia. Planowana jest także dywersyfikacja oferty produktowej w obszarze taboru kolejowego, tramwajowego oraz serwisu.

"Ostatnie miesiące to restrukturyzacja spółki, działania zmierzające do pozyskania inwestora i zapewnienia finansowania. W trakcie tak trudnego procesu najważniejsze jest pokazanie, że warto zainwestować w firmę, że pracownicy potrafią się zmobilizować i potwierdzić zdolność do zmian, realizacji kontraktów, poprawy jakości i osiągania lepszych wyników finansowych. Pomimo trudnej sytuacji finansowej potrafiliśmy realizować kontrakty. Udało się m.in. uzyskać homologację dla pojazdów DB, a pierwsze Linki już wożą pasażerów na niemieckiej sieci. Jestem przekonany, że PESA to dobra inwestycja" - dodał prezes Krzysztof Sędzikowski.Czytaj także: Pesa Holding w rękach funduszu inwestycyjnego. Jest zgoda UOKiK >>>Podmiotem przejmującym jest Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Otrzymał zgodę UOKiK na przejęcie PESY na początku lipca br.

PESA potrzebuje dokapitalizowania

Pod koniec maja PESA Bydgoszcz podpisała umowę regulującą szczegółowo zasady przejęcia jej udziałów przez Polski Fundusz Rozwoju. Decyzja o podjęciu rozmów z inwestorem wynikała z przekonania, że PESA potrzebuje dokapitalizowania, by zapewnić firmie płynność finansową i możliwości rozwoju. Zainteresowanych objęciem udziałów w PESA było kilka zagranicznych firm, ostatecznie wybrano ofertę PFR. Firma podkreślała wtedy, że była to decyzja biznesowa, ale także wynikająca z przekonania, że firma będzie mogła się dalej rozwijać w oparciu o polski kapitał.PESA Bydgoszcz to polski producent niemal wszystkich rodzajów pojazdów szynowych - pociągów elektrycznych i spalinowych, lokomotyw oraz tramwajów; zajmuje się także modernizacjami, naprawami i przeglądami taboru. Jej pojazdy są eksploatowane w Polsce, Włoszech, Niemczech, Rosji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie, Litwie, Białorusi i w Kazachstanie. Firma zatrudnia ok. 4 tys. pracowników.Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: