Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2014, 13 marca, Warszawa

Finanse i gospodarka

Projektowane zmiany w prawie upadłościowym wskazują na to, iż obecni syndycy jako przyszli "doradcy restrukturyzacji" będą podmiotami obligatoryjnymi w procesach restrukturyzacyjnych, dlatego też nie powinni być obojętni na rodzącą się nową dziedzinę prawa.

Projektowane zmiany w prawie upadłościowym wskazują na to, iż obecni syndycy jako przyszli "doradcy restrukturyzacji" będą podmiotami obligatoryjnymi w procesach restrukturyzacyjnych, dlatego też nie powinni być obojętni na rodzącą się nową dziedzinę prawa.

Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego - KongRes 2014 będzie dotyczył również rozwiązań szkoleniowych dedykowanych dla syndyków. Wskazane jest zatem, aby syndycy aktywnie uczestniczyli w tworzeniu planowanej ścieżki szkoleniowej.

Ten Kongres to jest novum. Restrukturyzacji nie można się nauczyć z książek. Konieczna jest tu szeroka wymiana poglądów oraz doświadczeń praktycznych, a Kongres otwiera takie możliwości.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na stronie Kongresu.

Agenda Kongresu.

Źródło: Fundacja Instytut Allerhanda

Udostępnij artykuł: