Polski Kongres Prawa Rynków Finansowych Allerhand Summit Financial Regulations 2012

Finanse i gospodarka

Już 11 października w Hotelu Polonia Palace Warszawa odbędzie się Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych Allerhand Summit: Financial Regulations 2012. W czasie spotkania ekonomiści i praktycy finansowi będą dyskutować m.in. o tym jak rynek reaguje na zmiany regulacji oraz jak interpretować i stosować nowe przepisy.

Kongres będzie miejscem wymiany poglądów i opinii najważniejszych przedstawicieli szeroko rozumianego sektora finansowego. Allerhand Summit to cykl paneli wykładowych i dyskusyjnych oraz ciekawych analiz case study. Podczas spotkania omawiane będą najbardziej aktualne problemy branży jak np. prawne uwarunkowania stabilności finansowej, opodatkowanie transakcji na rynku kapitałowym czy nowa architektura safety net. Tematem przewodnim będzie kwestia unii bankowej, szczegóły regulacji ostrożnościowych i bezpieczeństwa klientów oraz inwestorów, a także zasady rozliczania i rozrachunku transakcji.

– Aby stworzyć model regulacji finansowych odpowiadający potrzebom rozwoju polskiego rynku finansowego i biznesu, niezbędne jest wzajemne zrozumienie stanowisk partnerów tego procesu – mówi dr Arkadiusz Radwan, z Instytutu Allerhanda, organizatora kongresu. – Dlatego właśnie obok wykładów i debat, ważnym elementem spotkania jest integracja środowiska profesjonalistów oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami – dodaje.
W kongresie udział wezmą między innymi eksperci Europarlamentu, Komisji Sejmowych RP, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego (w tym przewodniczący komisji Andrzej Jakubiak), Biura Informacji Kredytowej, Związku Banków Polskich, Polskiej Izby Ubezpieczeń, a także wiodących kancelarii prawnych i firm doradczych, w tym wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wrocławskiego.

Wykład inauguracyjny „Polityka makrostabilnościowa” wygłosi Prof. Andrzej Sławiński ze Szkoły Głównej Handlowej.

Spotkanie odbędzie się 11 października w godz. 8.30 – 20.00 w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Program spotkania, formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące uczestników są dostępne na stronie www.finansowy.allerhand.pl.

Udostępnij artykuł: