Polski Ład jest dla wielu przedsiębiorców dużym zaskoczeniem i czynnikiem destabilizującym

Firma / Raporty

Sejm RP przyjął Polski Ład. Oznacza to dla przedsiębiorców wiele zmian już od początku 2022 roku, również w kontekście form współpracy i wynagradzania. Potwierdza to badanie przeprowadzone w październiku wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Business Centre Club.

człowiek trzymajacy broszurę z napisem Polski Ład
Fot. stock.adobe.com / Tomasz Warszewski

Sejm RP przyjął Polski Ład. Oznacza to dla przedsiębiorców wiele zmian już od początku 2022 roku, również w kontekście form współpracy i wynagradzania. Potwierdza to badanie przeprowadzone w październiku wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Business Centre Club.

Niemalże każdy z przedsiębiorców – blisko 92% wskazał, że współpracuje z kontraktorami, osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.

Każdy z przedsiębiorców powinien mieć na uwadze oczekiwania współpracowników do zmiany warunków współpracy

Odzwierciedla to tendencję istniejącą już od pewnego czasu na rynku.

Źródło: BCC

Nie zmienia to faktu, że każdy z przedsiębiorców powinien mieć na uwadze oczekiwania współpracowników do zmiany warunków współpracy – w wielu przypadkach (zwłaszcza specjalistów) niezbędnym mogą okazać się renegocjacje wynagrodzenia tak, aby utrzymać wynagrodzenie netto na niezmienionym poziomie siły nabywczej.

– Polski Ład jest dla wielu przedsiębiorców dużym zaskoczeniem i czynnikiem destabilizującym nie tylko prowadzony biznes i planowane inwestycje, ale także budżety płacowe – mówi Michał Wodnicki ekspert BCC.

Czytaj także: Polski Ład: apel do prezydenta o zawetowanie ustaw podatkowych

Presja płacowa i zmiany kadrowe

Ponad 1/3 respondentów rozważa zmianę form współpracy lub wynagradzania. Takie działanie wpisuje się w zachowania sprzed kilku lat np. w odpowiedzi na zapowiedź likwidacji limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Organizacje zastanawiają się jak usankcjonować pozycję członków zarządu spółek

– Przepisy podatkowe zaproponowane w Polskim Ładzie będą bazą do narastającej presji płacowej i zmian kadrowych w organizacjach dodaje ekspert.

Źródło: BCC

Planujący zmiany w organizacji najczęściej wskazują, że rozważają wprowadzenie wynagradzania członka zarządu na podstawie uchwały o powołaniu.

Zauważalny jest trend wśród przedsiębiorców, zgodnie z którym organizacje zastanawiają się jak usankcjonować pozycję członków zarządu spółek. Bardzo częstym następstwem jest scenariusz restrukturyzacji.

– Warto pamiętać, że każdorazowa zmiana struktury powinna być nierozerwalna z rzeczywistymi okolicznościami (substancją biznesową), a nie tylko zmniejszeniem obciążeń publicznoprawnych.

Tylko wówczas można dokonać zmiany w bezpieczny sposób – podkreśla Michał Wodnicki.

Źródło: BCC

Czytaj także: Pracodawcy proponują dłuższe vacatio legis dla Polskiego Ładu

Nowe struktury wynagradzania

Popularnością cieszą się także struktury wynagradzania dla pracowników kreatywnych oraz opodatkowanie ryczałtem przychodów z działalności gospodarczej, co może być wynikiem specyfiki wskazanych rozwiązań i możliwości zastosowania wspomnianych narzędzi.

Będzie się to wzmacniało wraz z postępami prac legislacyjnych nad Polskim Ładem.

Liczba przedsiębiorstw weryfikujących poziom swoich przewidywanych obciążeń będzie wzrastać

Potwierdza to badanie przeprowadzone przez BCC w ostatnich dniach (28% ankietowanych rozważa lub już wdraża strukturę wynagradzania dla pracowników innowacyjnych, a 35% rozważa opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). 

Źródło: BCC

Ponad połowa uczestników przeprowadzonego przez BCC badania zadbała o wstępną ocenę wpływu Polskiego Ładu na ich budżet wynagrodzeń dla pracowników oraz rozliczenia ze współpracownikami (kontraktorami), a także na własne obciążenia (jako przedsiębiorców – podatników PIT).

Źródło: BCC

Najprawdopodobniej wraz z postępami prac nad Polskim Ładem i jego wejściem w życie, liczba przedsiębiorstw weryfikujących poziom swoich przewidywanych obciążeń będzie wzrastać.

– W naszej ocenie takie działania warto podjąć już teraz, aby móc przygotować się na nadchodzący rok kalendarzowy z odpowiednim wyprzedzeniem – dodaje Michał Wodnicki z BCC.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości proponuje Legislacyjny Polski Ład

Źródło: BCC
Udostępnij artykuł: