Polski Ład: Ministerstwo Aktywów Państwowych ma zastrzeżenia co do sposobu procedowania ustawy podatkowej

Gospodarka

Ministerstwo Aktywów Państwowych ma zastrzeżenia co do sposobu procedowania ustawy podatkowej Polskiego Ładu - napisał resort kierowany przez wicepremiera Jacka Sasina.

Jacek Sasin
MAP / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Ministerstwo Aktywów Państwowych ma zastrzeżenia co do sposobu procedowania ustawy podatkowej Polskiego Ładu - napisał resort kierowany przez wicepremiera Jacka Sasina.

"Po pierwsze, zgłaszam zastrzeżenia co do sposobu procedowania na przedmiotowym Projektem. Projekt ten, liczący pierwotnie 226 stron oraz zawierający kilkadziesiąt istotnych propozycji zmian legislacyjnych, został przekazany do konsultacji międzyresortowych w dniu 26 lipca 2021 r. Następnie po zakończeniu pięciotygodniowego okresu tych konsultacji Projekt w wersji z dnia 5 września br. (niedziela), liczący już 257 stron został rozesłany w dniu 6 września br. (poniedziałek) do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM)" - napisał MAP.

"Taki krótki czas, zaledwie kilka godzin roboczych, wyznaczonych na analizę nowej, rozbudowanej wersji Projektu, uniemożliwił przeprowadzenie jego pogłębionej weryfikacji oraz przedstawienie ewentualnych uwag na SKRM" - dodał.

Czytaj także: Polski Ład: rząd przyjął projekt zmian podatkowych; zakłada podniesienie kwoty wolnej i 2. progu podatkowego, a co ze składką zdrowotną?

MAP: jedno z nowych rozwiązań z ustawy podatkowej Polskiego Ładu obciąży nadmiernie spółki państwowe

Ministerstwo Aktywów Państwowych uważa, że jedno z nowych rozwiązań z ustawy podatkowej Polskiego Ładu obciąży nadmiernie spółki państwowe. MAP oszacował kwotę obciążeń na 379 mln zł - napisał resort w uwagach do projektu.

Uwaga MAP dotyczy alternatywnego sposobu opodatkowania, tj. minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania, obejmującej w szczególności 4 proc. wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym, dedykowanej spółkom, a także podatkowym grupom kapitałowym, które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe albo wykazują określony niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej.

Czytaj także: Polski Ład: ile kosztować będą zmiany podatkowe?

"Łączna kwota dopłaty ze strony spółek z domeny Skarbu Państwa wg powyższych założeń to szacunkowo 379 mln zł. Należy wskazać, że oznaczałoby to wzrost łącznego obciążenia CIT spółek z domeny Skarbu Państwa umieszczonych w analizowanej bazie o 12 proc., podczas gdy średni wzrost obciążenia CIT w całej bazie to 9 proc. Oznacza to, że proponowane rozwiązanie może proporcjonalnie mocniej dotknąć spółki Skarbu Państwa niż podmioty prywatne, w tym te z kapitałem zagranicznym" - napisał MAP w uwagach.

MAP pisze, że powyższa symulacja została przeprowadzona na danych za 2019 rok udostępnionych w Zestawieniu MF.

"Obecnie trwają analizy w celu ustalenia bardziej aktualnych szacunków w odniesieniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa, z uwzględnieniem również innych komponentów podstawy opodatkowania niż 4 proc. przychodów z innych źródeł" - napisał MAP.

MAP zwraca uwagę, że jest to zupełnie nowe rozwiązanie, które nie było przewidziane w pierwotnej wersji Projektu z 26 lipca.

"Pojawiło się ono dopiero w Projekcie w wersji z 5 września, a przez to nie było poddane konsultacjom publicznym. Z analizy przeprowadzonej w Ministerstwie Aktywów Państwowych wynika, że ta nowa alternatywna forma opodatkowania może mieć negatywny wpływ na stabilność finansową spółek z udziałem Skarbu Państwa" - dodał.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: