Polski pomysł na podwodny hotel

Finanse i gospodarka

Prototyp podwodnego hotelu powstanie w Gdyni dzięki środkom z Programu Innowacyjna Gospodarka. Obiekt zaprojektowano m.in. z myślą o miejscach, w których moŜna obserwować rafy koralowe. Zakupem konstrukcji już są zainteresowane hotele na Malediwach i w Dubaju.

Prototyp podwodnego hotelu powstanie w Gdyni dzięki środkom z Programu Innowacyjna Gospodarka. Obiekt zaprojektowano m.in. z myślą o miejscach, w których moŜna obserwować rafy koralowe. Zakupem konstrukcji już są zainteresowane hotele na Malediwach i w Dubaju.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 16 mln zł naukowcy z Politechniki Gdańskiej, we współpracy ze specjalistami firmy Deep Ocean Technology, pracują nad projektem pn. "Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno-nadwodnego dla celów naukowych".

Zaprojektowany przez gdańskich inŜynierów hotel będzie bazował na dwóch dyskach: podwodnym, zanurzonym na głębokość blisko 10 m, w którym zlokalizowanych zostanie około 20 pokoi hotelowych oraz dysku bliźniaczym, znajdującym się nad wodą.

Oba elementy konstrukcji połączone zostaną mocnymi podporami i pionowym ciągiem komunikacyjnym z windą i schodami. Budowa prototypu Water Discus Hotel rozpocznie się w 2013 r. Będzie to pierwszy tego typu obiekt na świecie.

Źródło: MRR
BIULETYN INFORMACYJNY nr 1/2013 (301), 7-13 stycznia 2013 r.

Udostępnij artykuł: