Polski rynek funduszy inwestycyjnych wprowadził swojego przedstawiciela do ESMA

Gospodarka

Logo ESMA
Logo ESMA Źródło: Materiały prasowe

Kandydatura mecenasa Artura Zapały z Kancelarii SPCG, który jest stałym partnerem prawnym IZFiA, wspierającym Izbę w sprawach legislacyjnych, zgłoszona przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami do grupy konsultacyjnej przy Komitecie Stałym ESMA (European Securities and Markets Authority) ds. Funduszy Inwestycyjnych (IMSC) została rozpatrzona pozytywnie.

Kandydatura mecenasa Artura Zapały została rozpatrzona pozytywnie #ESMA #IZFiA

ESMA jest to Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Jej głównym zadaniem jest wydawanie wytycznych i rekomendacji oraz doradzanie Komisji Europejskiej w zakresie opracowywanych przez nią aktów prawnych.

– Jestem bardzo zadowolony i czuję osobistą satysfakcję z faktu, że mecenas Zapała będzie nas reprezentował w ESMA. Mecenas dzięki wieloletniej współpracy z IZFiA udowodnił swój wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie polskich i europejskich przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych (UCITS i ZAFI), zarządzających aktywami i rynku kapitałowego w ogólności. Jego wkład będzie miał duże znaczenie dla prac Komitetu Stałego Funduszy Inwestycyjnych, a także zapewni wgląd w specyfikę rynków kapitałowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej- mówi prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA.

Dzięki obecności przedstawiciela Polski w IMSC nastąpi przywrócenie równowagi geograficznej w reprezentacji europejskiego rynku funduszy, gdyż w poprzednim składzie Grupy nie było delegata regionu CEE.

Pierwsze spotkanie Konsultacyjnej Grupy Roboczej IMSC w jej nowym składzie odbędzie się w środę 24 kwietnia w siedzibie ESMA w Paryżu. Spotkanie odbędzie się wspólnie z członkami IMSC.

Udostępnij artykuł: