Polski Związek Faktorów: 83,6 mld zł obrotów rynku w I półroczu 2017 r.

Raporty

W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł – o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczy utrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku. Już ponad 8,1 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z tych usług. To o 12,5 proc. więcej niż rok temu.

W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł – o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem. Faktoring zyskuje uznanie polskich przedsiębiorców o czym świadczy utrzymujący się dwucyfrowy wzrost rynku. Już ponad 8,1 tys. podmiotów gospodarczych w Polsce korzysta z tych usług. To o 12,5 proc. więcej niż rok temu.

Z usług firm faktoringowych działających w Polsce skorzystało w I półroczu 2017 r. ponad 8,1 tys. klientów (rok temu 7,2 tys.). Sfinansowały one w ciągu sześciu miesięcy blisko 4 mln faktur. Średnia wartość pojedynczej faktury sięgała 21,5 tys. zł.Skąd utrzymujący się silny wzrost popytu na faktoring w Polsce?Przedsiębiorcy szczególnie cenią wygodę pozyskiwania środków na bieżącą działalność. Dlatego coraz chętniej sięgają właśnie po faktoring. Usługa zabezpiecza ich przy tym przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów.– Potrafimy skutecznie rozwiązywać problemy finansowe polskich przedsiębiorców. Mamy dla nich ofertę, która gwarantuje finansowanie bieżącej działalności i bezpieczeństwo obrotów handlowych. Zwiększamy płynność firm przez co umożliwiamy ich stabilny rozwój. – mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w I półroczu 2017 r. prowadziły obsługę zobowiązań pochodzących od blisko 174,4 tys. dłużników. Na każdego z nich przypadało średnio blisko 480 tys. zł należności.Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się usługi faktoringu pełnego, krajowego. Stanowiły one 44,5% obrotów całego rynku. Faktorzy nabyli w ramach tych usług wierzytelności na łączną kwotę ponad 37,2 mld zł.Kto korzysta z faktoringu?Usługami faktoringowymi najbardziej zainteresowane są dziś firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Podmioty działające w tych obszarach najczęściej postrzegają faktoring nie tylko jako źródło finansowania, ale także sposób na zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności swoich kontrahentów.

Wraz z rozwojem prowadzonej działalności, wzrostem sprzedaży produktów i usług, a w ślad za tym – liczby i wartości wystawionych faktur, przedsiębiorcy potrzebują większej puli środków do wykorzystania na bieżącą działalność. Sięgając po faktoring, podnoszą konkurencyjność w sektorach, w których działają. Dzięki temu mogą udostępnić kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Szybko i łatwo uzyskane środki przedsiębiorca może też przeznaczyć na regulowanie własnych bieżących zobowiązań.Dlatego najwięcej wierzytelności firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa z sektorów: produkcyjnego i dystrybucyjnego. W ich przypadku utrzymanie płynności finansowej ma fundamentalne znaczenie, ponieważ umożliwia utrzymanie konkurencyjności.– Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po faktoring jako rozwiązanie umożliwiające ekspansję na rynkach, na których działają. Uzyskanie finansowania bieżącej działalności w sytuacji, gdy kontrahenci oczekują coraz dłuższych terminów na zapłacenie faktur, ma dla krajowych producentów i usługodawców wartość podwójną. Oprócz zamiany należności na gotówkę, otrzymują też narzędzie niwelujące ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów – podsumowuje Dariusz Steć.

Polski Związek Faktorów

Udostępnij artykuł: