Polski Związek Windykacji umacnia swoją rolę w Europie

Finanse i gospodarka

Walne Zgromadzenie Członków FENCA, Federacji Europejskich Krajowych Związków Windykacji, podczas konferencji zorganizowanej w dniach 25-29 września br. w Taorminie na Sycylii wybrało nowy Zarząd organizacji. Nowym Prezydentem FENCA został Andreas Aumueller, będący równocześnie Członkiem Zarządu Niemieckiego Związku Windykacji BDIU, pełniący dotychczas funkcję Skarbnika FENCA.

Walne Zgromadzenie Członków FENCA, Federacji Europejskich Krajowych Związków Windykacji, podczas konferencji zorganizowanej w dniach 25-29 września br. w Taorminie na Sycylii wybrało nowy Zarząd organizacji. Nowym Prezydentem FENCA został Andreas Aumueller, będący równocześnie Członkiem Zarządu Niemieckiego Związku Windykacji BDIU, pełniący dotychczas funkcję Skarbnika FENCA.

Piotr Badowski, Prezes Zarządu Polskiego Związku Windykacji, Członek Zarządu EULEO został wybrany jako Członek Zarządu FENCA na stanowisko Skarbnika, zwolnione przez nowego Prezydenta organizacji. Powierzenie tak odpowiedzialnej roli przedstawicielowi z Polski świadczy o wielkim zaufaniu i umacnianiu się roli Polskiego Związku Windykacji w działalności organizacji, która skupia związki windykacyjne z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Polski Związek Windykacji od 2007 roku jest członkiem FENCA, która w tym roku obchodziła uroczyście swoje 20-lecie. Polski Związek Windykacji aktywnie współpracuje z innymi związkami krajowymi, w szczególności z brytyjskim, austriackim i niemieckim w programie LEONARDO. Końcowym  rezultatem projektu będzie moduł szkoleniowy dla pracowników branży windykacyjnej, który dostarczy uczestnikom wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do zrozumienia wszystkich aspektów wpływu nowej dyrektywy dot. ochrony danych w sektorze zarządzania wierzytelnościami.

Piotr Badowski jest związany z branżą windykacyjną od 2001 roku, kiedy współzakładał firmę windykacyjną EULEO z siedzibą w Krakowie, w której pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse przedsiębiorstwa. Od 2010 roku pełni także funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Windykacji, organizacji zrzeszającej firmy windykacyjne i wywiadownie gospodarcze. Wielokrotnie uczestniczył w charakterze prelegenta podczas konferencji poświęconych zagadnieniom rynku windykacji w Polsce, a także w Niemczech, Rosji, Hiszpanii. Jest absolwentem Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Źródło: Polski Związek Windykacji

Udostępnij artykuł: