Polskie FINN-y pozwolą zainwestować w nieruchomości nawet 10 złotych

Inwestycje / Multimedia / Nieruchomości

Fundusze Inwestujące w Najem Nieruchomości pozwolą na inwestowanie nawet drobnych kwot, a także stworzą okazję mieszkańcom mniejszych miejscowości do inwestowania w dochodowe nieruchomości w wielkich miastach – mówił podczas XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Jan Dziekoński, prezes zarządu Mzuri Investments.

Jan Dziekoński, prezes zarządu Mzuri Investments
Fot. aleBank.pl

Fundusze Inwestujące w Najem Nieruchomości pozwolą na inwestowanie nawet drobnych kwot, a także stworzą okazję mieszkańcom mniejszych miejscowości do inwestowania w dochodowe nieruchomości w wielkich miastach – mówił podczas XV Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Jan Dziekoński, prezes zarządu Mzuri Investments.

Jan Dziekoński z #MzuriInvestments: zasada „bezpieczeństwo ponad rentowność” może skłaniać do inwestowania w #FINNy firmy zarządzające programami #PPK #inwestycje #nieruchomości

Zdaniem Jana Dziekońskiego, prezesa zarządu Mzuri Investments, firmy inwestującej w imieniu klientów na rynku nieruchomości, ustawa o Funduszach Inwestujących w Najem Nieruchomości otworzy możliwości inwestowania w mieszkania na wynajem mieszkańcom mniejszych miejscowości i osobom mniej zamożnym.

Nadzór KNF

Tego typu fundusze będą zarządzane w sposób profesjonalny i bezpieczny, co będzie z jednej strony wynikiem ich obecności na rynku kapitałowym, na giełdzie papierów wartościowych, a z drugiej strony konsekwencją objęciach ich działalności nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, co przewiduje obecny projekt ustawy.

Pasywność inwestora

Dodatkową zaletą tego typu inwestowania jest pasywność inwestora. Wystarczy, że kupi akcje takiego funduszu. Nie musi się interesować stanem mieszkań posiadanych przez fundusz, ich remontami, ani tym, czy jedno lub dwa mieszkania nie są wynajęte – ponieważ taki fundusz będzie miał kilkaset, a może kilka tysięcy mieszkań – przekonuje prezes Mzuri Investments.

Wysokość stopy zwrotu

Jan Dziekoński uważa, że pierwsze FINN-y nie będą oferowały wysokiej stopy zwrotu, zapewne około 6 - 7 procent przed pobraniem podatku od zysków kapitałowych.FINN-y będę zapewne cieszyły się powodzeniem nie tylko wśród drobnych inwestorów, ale przede wszystkim mogą zainteresować firmy zarządzające funduszami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. 
Udostępnij artykuł: