Polskie firmy będą zatrudniać? Raport Manpower

Rynek pracy

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na IV kwartał 2020 roku wynosi +5 proc. - wynika z badania Manpower.

Kobieta zwalniana z pracy
Fot. stock.adobe.com/Jonas Glaubitz

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na IV kwartał 2020 roku wynosi +5 proc. - wynika z badania Manpower.

.@ManpowerGroupPL: prognoza netto zatrudnienia dla Polski na IV kwartał 2020 roku wynosi +5 proc. #zatrudnienie #praca

"Zgodnie z prognozami pracodawców 9 proc. z nich w czwartym kwartale roku chce zatrudniać nowych pracowników, 4 proc. mówi o redukcji etatów, 83 proc. nie planuje zmian personalnych, a 4 proc. nie wie, co przyniesie końcówka roku. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej dla Polski wynosi +5 proc. Wynik poprawił się o 12 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym, jest niższy o 3 w stosunku do analogicznego okresu rok temu" - napisano.

Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie, a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów.

Plany rekrutacyjne firm z siedmiu sektorów rynku

W raporcie zaprezentowano plany rekrutacyjne firm z siedmiu sektorów rynku. Najwyższe wyniki będące zapowiedzią dużych szans na znalezienie pracy wskazali przedstawiciele budownictwa (prognoza netto zatrudnienia na poziomie +19 proc.) oraz handlu detalicznego i hurtowego (+15 proc.). Plany rekrutacyjne firm z tych sektorów są najwyższe od dwóch lat. Umiarkowane perspektywy zmiany kariery czekają na chętnych do pracy w finansach i usługach dla biznesu (+6 proc.) oraz produkcji przemysłowej (+6 proc.). Nieznacznej liczby ofert pracy można oczekiwać w restauracjach i hotelach (+2 proc.), innych obszarach produkcji (+1 proc.), innych usługach (+1 proc.).

Autorzy raportu piszą, że analizując dane rok do roku pracodawcy w trzech z siedmiu badanych sektorów będą poszukiwać większej liczby pracowników.

Czytaj także: Więcej firm planuje zwolnienia, mniej myśli o zwiększeniu zatrudnienia >>>

"Mowa o budownictwie, handlu detalicznym i hurtowym oraz finansach i usługach dla biznesu. W pozostałych czterech sektorach w ujęciu rocznym zmniejszyło się zapotrzebowanie na nowych pracowników, najbardziej w produkcji przemysłowej, innych usługach, innych obszarach produkcji" - napisano.

Prognoza dla Polski jest jedną z najwyższych spośród 43 przeanalizowanych rynków

Autorzy badania podają, że prognoza dla Polski jest jedną z najwyższych spośród 43 przeanalizowanych rynków. Polska jest siódmym krajem w ujęciu globalnym, gdzie w najbliższym kwartale będzie najłatwiej o pracę.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. W badaniu wzięło udział 434 pracodawców. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: