Polskie firmy chętniej zatrudniają i więcej płacą

Komentarze ekspertów

Dane GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w firmach za listopad potwierdzają kontynuację pozytywnych tendencji i wskazują na zwiększenie jej dynamiki. Liczba zatrudnionych zwiększyła się w porównaniu do października o ponad 9 tys. i wyniosła prawie 5617 tys. osób. W porównaniu do listopada ubiegłego roku oznacza to wzrost o niemal 66 tys.

Sięgająca 1,2 proc dynamika wzrostu zatrudnionych była wyższa niż się spodziewano i najwyższa od lutego 2015 r. O 4 proc., a więc także bardziej niż oczekiwano, zwiększyło się średnie nominalne wynagrodzenie brutto, sięgając 4164 zł. Mocniejszy wzrost zarobków zanotowano w tym roku jedynie w marcu i we wrześniu.

O ile więc w całej gospodarce widać niewielkie sezonowe pogorszenie się sytuacji na rynku pracy, sygnalizowane wzrostem stopy bezrobocia z 9,6 do 9,7 proc., to w firmach nadal liczba etatów ulega zwiększeniu, co świadczy o trwałości poprawy koniunktury. Wkrótce można się spodziewać przełożenia korzystnych tendencji w sferze płac i zatrudnienia na mocniejszy wzrost konsumpcji. Takie zjawisko pozwala spodziewać się utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego zarówno ostatnim kwartale bieżącego roku, jak i w 2016 r.

Roman Przasnyski
Główny Analityk GERDA BROKER

Udostępnij artykuł: