Polskie firmy niechętnie odraczają płatność kontrahentom zagranicznym

Raporty

Polacy niechętnie odraczają płatności kontrahentom zagranicznym - wynika z badania Barometr Praktyk Płatniczych 2013 - polskie firmy jedynie w 30,6% oferują zagranicznym nabywcom tzw. kredyt kupiecki, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej aż 41,9% przedsiębiorców korzysta z takich narzędzi.

Polacy niechętnie odraczają płatności kontrahentom zagranicznym - wynika z badania Barometr Praktyk Płatniczych 2013 - polskie firmy jedynie w 30,6% oferują zagranicznym nabywcom tzw. kredyt kupiecki, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej aż 41,9% przedsiębiorców korzysta z takich narzędzi.

Tendencja ograniczonego zaufania dla zagranicznych kontrahentów może mieć kilka źródeł. Jednym z nich może być brak zaufania będący następstwem europejskiego kryzysu - krajów takich jak Grecja czy Włochy. Polska, która pozostała zielonym punktem na ekonomicznej mapie Europy broni się przed skutkami kryzysu ograniczając w 2012 roku sprzedaż zagraniczną na kredyt aż o 19,0%.

Z drugiej strony polscy przedsiębiorcy, zapytani o powód opóźnień w płatnościach od kontrahentów zagranicznych jedynie w 31,3% wskazują niedostateczną dostępność środków finansowych. Jako powód opóźnień podają złożoność procedur płatności (54,2%) oraz niesprawne funkcjonowanie systemu bankowego (43,4%).

Odpowiedzią na te problemy mogą być narzędzia finansowe umożliwiające finansowanie transakcji eksportowych. Jest to nowy sposób zarządzania kapitałem obrotowym firmy, umożliwiający finansowanie jej działalności poprzez proces kontrolowany przez samego przedsiębiorcę.

Na rynku funkcjonują różne rozwiązania zależne od potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców - mówi Olga Zarówny z Aztec Money - które umożliwiają przedsiębiorstwom produkcyjnym, usługowym oraz rolnym, sprzedaż faktur do bankowych i poza bankowych instytucji inwestycyjnych. Wybierając między faktoringiem, kredytem bankowym a systemem sprzedaży faktur, przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na zachowanie niezależności i swobodę działania oraz dobranie paramentów do konkretnej transakcji. Banki oferują rozwiązania tańsze, ale raczej długoterminowe, jeśli firma potrzebuje jednorazowo i szybko poprawić swoją płynność finansową, powinna szukać raczej rozwiązań poza bankowych.

Nowoczesne narzędzia zapobiegające zatorom płatniczym dają przedsiębiorcy możliwość sprzedaży wierzytelności na atrakcyjnych warunkach, według parametrów ustalanych odrębnie dla każdej transakcji przez samego przedsiębiorcę. Często łączą w sobie zalety faktoringu, obejmując także dokonywanie płatności zaliczkowych, zapewniając jednak przedsiębiorcy swobodę działania.

Otwarcie na kredyty kupieckie, przy jednoczesnym zapobieganiu zatorom płatniczym, pomaga firmom rozwinąć wiele nowych kanałów handlowych, uzyskać natychmiastowe fundusze, inwestować w produkty i procesy, poprawić konkurencyjność na rynku oraz zwiększyć eksport.

Źródło: Aztec Money

Udostępnij artykuł: