Polskie firmy o rzetelności kontrahentów – badanie firmy Atradius

Polecamy

Coraz mniej nieściągalnych płatności - wskazują polscy przedsiębiorcy Atradius publikuje raport "Barometr Praktyk Płatniczych" dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski

Coraz mniej nieściągalnych płatności - wskazują polscy przedsiębiorcy Atradius publikuje raport "Barometr Praktyk Płatniczych" dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski

2015 będzie trudnym rokiem dla firm z Europy Środkowo-Wschodniej - to kluczowy wniosek z najnowszego badania "Barometr Praktyk Płatniczych". Polscy respondenci wskazali, że rośnie wskaźnik faktur niezapłaconych w terminie, aczkolwiek procent odpisanych należności jako nieściągalne spada kolejny rok z rzędu.

"Barometr Praktyk Płatniczych" to badanie sprawdzające jakość praktyk płatniczych przygotowane na zlecenie Atradius, jednej z największych firm ubezpieczeniowych na świecie oferujących ubezpieczenie kredytu kupieckiego. Najnowsza publikacja zawiera  odpowiedzi ponad 1000 respondentów z 5 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry oraz Turcji), którzy wzięli udział w badaniu w I kw. 2015 r. W kwietniu firma opublikowała również raport dotyczący Europy Zachodniej.

Jak wynika z badania Atradius, transakcje na kredyt kupiecki stanowiły średnio 30,7 proc. łącznej wartości sprzedaży krajowej i 25,6 proc. sprzedaży zagranicznej B2B polskich respondentów (średnia to 28,8 proc.) Jest to wynik niższy niż średnia zarówno dla Europy Środkowo-Wschodniej (odpowiednio 42,9 proc. i 38,4 proc.), jak i w Europie Zachodniej (odpowiednio 44,9 proc. i 37,7 proc.).

Co ciekawe, jakość praktyk płatniczych w Polsce generalnie prezentuje się dobrze na tle Europy. Respondenci biorący udział w badaniu Atradius wskazali, że średnio 35,5 proc. krajowych faktur wystawionych z odroczonym terminem płatności oraz 29,3 proc. faktur zagranicznych było niezapłaconych w terminie (średnia 32,4 proc.)  Dane te wyraźnie pogorszyły się w okresie ostatnich dwóch lat - wskaźnik dla kontrahentów krajowych wzrósł o ok. 7 p.p. od 2013 r. i zagranicznych aż o ponad 13 p.p., co jest najwyższym wynikiem w regionie. Z drugiej strony, powyższy wynik i tak jest lepszy od średniej zarówno dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej (odpowiednio 41,2 proc. oraz 34,2 proc.), jak i Zachodniej (odpowiednio 40,2 proc. i 35,4 proc.).

- Polskie firmy z coraz większą rezerwą podchodzą do udzielania kredytu kupieckiego. Szczególnie widoczny jest ten trend w sprzedaży na eksport. Wynik ten nie jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ od przełomu III i IV kwartału ubiegłego roku odnotowujemy znaczący wzrost udziału szkód eksportowych w szkodach zgłoszonych ogółem. Co więcej, w przypadku kluczowych partnerów handlowych udział szkód był wyższy niż udział eksportu do tych krajów - np. w Niemczech wskaźniki te wyniosły odpowiednio 32 i 26 proc. - twierdzi Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce.

Średni termin płatności proponowany kontrahentom z sektora B2B w przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności wynosi 24 dni od dnia wystawienia faktury dla krajowych i 27 dla zagranicznych kontrahentów. Biorąc pod uwagę fakt, że kontrahenci płacą średnio 20 dni od terminu płatności, firmy oczekują na płatność za transakcje B2B średnio ok. 46 dni od daty wystawienia faktury.  Średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła 50 dni, a Europy Zachodniej 56 dni. Oznacza to, że respondenci w Polsce otrzymują płatności za faktury od krajowych transakcji B2B o tydzień wcześniej, a z tytułu faktur zagranicznych - o 10 dni wcześniej niż wskazali dwa lata temu. Tegoroczny wynik jest natomiast podobny do zeszłorocznego.

Średni odsetek faktur B2B niezapłaconych ponad 90 dni po terminie wyniósł natomiast 6,3 proc. w przypadku transakcji krajowych oraz 5,1 proc. w przypadku zagranicznych - ok. 1 p.p. mniej niż w 2013 r. Co więcej, respondenci wskazali, że odsetek należności nieściągalnych w Polsce wyniósł 1 proc.  i przewyższa wartość odpisów dotyczących handlu zagranicznego. Warto podkreślić, że wskaźnik ten już drugi rok z rzędu spada (1,3 proc. w 2014 r. oraz 5,5 proc. w 2013 r.), a znaczący udział w nieściągalnych płatnościach ma rynek budowlany -  wielkość odpisów wskazana przez respondentów (30 proc.) dotyczy właśnie tego sektora.

-   Praktyki płatnicze kontrahentów polskich firm poprawiają się. Cieszy spadający średni odsetek faktur niezapłaconych w terminie po 90 dniach i należności nieściągalnych. Wyniki Barometru Praktyk Płatniczych pokazują, że chociaż kontrahenci maja problem z regulowaniem płatności w terminie, to jednak starają się rzetelnie regulować zobowiązania finansowe. Po trudnych ostatnich kilku latach i fali bankructw, ten rok wydaje się kluczowy. Przedsiębiorcy muszą odbudować swoje finanse, aby handel w najbliższych latach mógł opierać się na zdrowych fundamentach - dodaje Paweł Szczepankowski.

Pomimo poprawiającej się kondycji polskiej gospodarki większość z ankietowanych (średnio 25 proc.) uznało spadek popytu na ich produkty i usługi za największe z wyzwań dla rentowności ich przedsiębiorstwa, z którymi zmierzą się w 2015 r. Tę odpowiedź wskazało natomiast 22 proc. respondentów w Europie Wschodniej i 20 proc. respondentów w Europie Zachodniej. Drugim kluczowym wyzwaniem według badanych może być spadek przepływu środków pieniężnych (20 proc., Europa Wschodnia: 16 proc., Europa Zachodnia: 18 proc.)

Ten oraz poprzednie raporty firmy Atradius dostępne są na stronie internetowej http://www.atradius.pl

Źródło: Atradius

 

 
Udostępnij artykuł: