Polskie firmy oczekują spójnego wsparcia ze strony państwa za granicą

Konwent BCC, który ponownie zajmował się problemami wspierania polskich przedsiębiorców za granicą ocenia, że ewolucja modelu działań pro-eksportowych rządu polskiego i konkretne przedsięwzięcia realizowane w 2012 roku zasługują na pozytywną ocenę ogólną, ale są daleko niewystarczające dla uzyskania jakościowej zmiany i skokowych wzrostów w wartościach polskiego eksportu. Oceniając pozytywnie kreowanie sieci Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera i negatywnie model operowania placówek WPHI, Konwent BCC domaga się od władz państwowych określenia spójnego pomysłu na mechanizm wsparcia operacyjnego przedsiębiorców w konkretnych, zagranicznych operacjach handlowych i inwestycyjnych.

Wiodące w tych działaniach Ministerstwo Gospodarki postawiło na budowę, w przeważającej części za pieniądze unijne, krajowej sieci informacyjno-kontaktowej nazwanej COIE. Mają one  być komplementarne do wydziałów zagranicznych Ministerstwa (WPHI), rozlokowanych w 48 krajach. Jednocześnie, Ministerstwo określiło 15 branż priorytetowych, na których koncentrują się działania promocyjne, oraz ogłosiło strategię „Go China” mającą integrować wysiłki 4 urzędów centralnych w działaniach wspierających polskich przedsiębiorców, pragnących rozwijać swoje kontakty biznesowe z Chinami. Według informacji ze spotkania Konwentu z wiceminister gospodarki Iloną Antoniszyn-Klik, przygotowywana jest obecnie analogiczna strategia „Go Africa”.

Zdaniem Konwentu BCC, są to działania w większości pożyteczne, zwiększające poziom świadomości polskich przedsiębiorców i animujące działania rozwojowe poszczególnych branż w gospodarce, ale nadal nie rozwiązują fundamentalnych problemów we właściwym wykorzystaniu potencjału eksportowego polskiej gospodarki.

Włączenie się Prezydenta RP do działań promocyjnych stanowi klarowny sygnał o wadze, jaką do tej tematyki przykładają władze państwowe. Konwent BCC ubolewa jednak, że nie udaje się dokonać przełomu w uświadamianiu decydentom państwowym, że ważniejsze od działań informacyjno-konsultacyjnych jest zbudowanie mechanizmów  codziennego wsparcia operacyjnego przedsiębiorców w kraju oferowania lub inwestowania. Wsparcia, w którym do ich dyspozycji oddane będą zasoby kadrowe zarówno reprezentacji gospodarczej, jak i dyplomatycznej, działających operacyjnie wspólnie i w porozumieniu na rzecz konkretnych przedsięwzięć i zdefiniowanych projektów. Z wykorzystaniem wszelkich legalnych dróg uzyskania wpływu i nawiązania kontaktów, nawet nieformalnych, oraz z wykorzystaniem informacji niejawnych i zaawansowanych analiz środowiskowych.

Zaangażowanie dyplomacji jest konieczne dla nadawania wysokiej rangi i stosownej „siły przebicia” działaniom przedsiębiorców. W wielu sytuacjach dopiero interwencja dyplomatyczna kieruje działania biznesowe na pożądane tory. Z kolei świadomość, że biznesem sterują z reguły osoby z drugiego szeregu organizacji państwowych zmusza do intensywnych działań lobbingowych wykonywanych na miejscu przez personel bez statusu dyplomatycznego. Takie zachowania są wręcz niezbędnikiem w krajach poza Unią Europejską i nie zastąpią ich, nawet najwyższej rangi, działania oficjalne.

Konwent zwrócił też uwagę na możliwości płynące ze zorganizowanej współpracy z polskimi izbami przemysłowo-handlowymi działającymi w różnych krajach. Są one doskonałym źródłem informacji na rzecz naszych przedsiębiorców, bowiem mają doskonałe rozeznanie w tym, jakie możliwości działań biznesowych występują na konkretnych rynkach i krajach. Współpraca z tymi izbami musi jednak być sterowana lokalnie – tak więc jest to kolejne zadanie dla polskich ekspozytur gospodarczych.

Według zapewnień minister Antoniszyn-Klik, resort gospodarki widzi i stara się rozwiązać szereg doraźnych problemów przedsiębiorców, takich jak kwestie ubezpieczeń eksportowych czy, wymuszony nieprzyjaznością polskich procedur celnych, tranzyt importu przez Niemcy.

Oceniając pozytywnie kreowanie sieci COIE i negatywnie model operowania placówek WPHI, Konwent BCC domaga się od władz państwowych określenia spójnego pomysłu na mechanizm wsparcia operacyjnego przedsiębiorców w konkretnych, zagranicznych operacjach handlowych i inwestycyjnych.

Dr Wojciech Warski
przewodniczący Konwentu BCC
minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC
wiceprzewodniczący TK ds. Społeczno-Gospodarczych

Udostępnij artykuł: