Polskie firmy ostrożnie wracają do zatrudnienia sprzed pandemii

Rynek pracy

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na III kwartał 2021 roku, po uwzględnieniu korekty sezonowej, wynosi +7 proc. - wynika z badania Manpower.

Napis na klawiaturze komputera: wyślij CV
Fot. stock.adobe.com/momius

Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na III kwartał 2021 roku, po uwzględnieniu korekty sezonowej, wynosi +7 proc. - wynika z badania Manpower.

Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie, a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów.

Pracodawcy w Polsce deklarują umiarkowanie optymistyczne plany w zakresie zatrudnienia w okresie od lipca do września.

"11 proc. pracodawców biorących udział w badaniu planuje zwiększenie zatrudnienia, 2 proc. przewiduje spadek liczby etatów, a 84 proc. deklaruje brak zmian personalnych, co daje prognozę netto zatrudnienia równą +9 proc. Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +7 proc." - napisano.

W III kw. wzrost zatrudnienia prognozowany jest w sześciu z siedmiu sektorów

Manpower podaje, że w trzecim kwartale 2021 roku wzrost zatrudnienia prognozowany jest w sześciu z siedmiu sektorów.

Najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy przewidywana jest przez pracodawców w Budownictwie oraz Produkcji przemysłowej, z prognozami netto zatrudnienia wynoszącymi odpowiednio +15 proc. i +13 proc.

Czytaj także: Rynek pracy w czasie COVID-19: liczba ofert wzrosła aż o 99,8 proc. rdr w kwietniu >>>

Optymizm w zakresie pozyskiwania nowych pracowników wykazują również przedsiębiorcy sektora Restauracje/Hotele, notującego wskaźnik na poziomie +10 proc.

Prognoza netto zatrudnienia dla Handlu detalicznego i hurtowego wynosi +8 proc.

Nieco bardziej zachowawcze plany dotyczące rozbudowywania zespołów mają pracodawcy sektora Inne usługi, ze wskaźnikiem na poziomie +7 proc.

Niewielkie redukcje etatów prognozowane są przez pracodawców sektora Finanse/Usługi dla biznesu, notującego wskaźnik na poziomie -1 proc.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. W badaniu wzięło udział 607 pracodawców. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: