Polskie firmy technologiczne najczęściej działają w sektorze usług

Technologie i innowacje

Dwaj ekonomiści Michał Przybyłowski i Piotr Tamowicz z firmy doradczej Taylor Economics Przygotowali raport „Startupy technologiczne”, w którym przedstawiają obraz tego fragmentu polskiej gospodarki, jego strukturę, dynamikę zmian, wyniki finansowe oraz źródła finansowania prowadzonych przez startupy projektów badawczo-rozwojowych. Partnerami opracowania są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz fundacja InfoShare.

Startup
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio

Dwaj ekonomiści Michał Przybyłowski i Piotr Tamowicz z firmy doradczej Taylor Economics Przygotowali raport „Startupy technologiczne”, w którym przedstawiają obraz tego fragmentu polskiej gospodarki, jego strukturę, dynamikę zmian, wyniki finansowe oraz źródła finansowania prowadzonych przez startupy projektów badawczo-rozwojowych. Partnerami opracowania są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz fundacja InfoShare.

W 2020 roku GUS w swoich bazach podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce (baza REGON) wykazywał około 43,4 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych, których kody Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiadały sektorom wysokiej i średniowysokiej techniki oraz sektorowi usług wysokiej techniki. Spółki te stanowiły łącznie 10,1% wszystkich spółek kapitałowych.

Spółki technologiczne zdominowane są przez sektor usługowy. W 2020 roku w Polsce spółek o takiej specjalizacji było łącznie 33,4 tys., co stanowiło około 77% wszystkich spółek technologicznych.

Największą część stanowią spółki prowadzące działalność związaną z oprogramowaniem -  39,5% wszystkich podmiotów zaliczonych do usług wysokiej techniki.

Rośnie liczba startupów w sektorze IT

Maleje udział startupów zajmujących się portalami internetowymi i przetwarzaniem  danych, a rośnie udział startupów związanych z doradztwem w zakresie informatyki, produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

Stabilny jest także udział spółek realizujących badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Zarejestrowano 9,9 tys. technologicznych spółek przemysłowych, z których 77,5% zajmowało się techniką średniowysoką. Przeciętnie startup technologiczny był tworzony przez zespół składający się co najmniej z dwóch, trzech osób (średnia wyniosła 2,4 osoby).

Fundusze venture capital niechętnie zakładają spółki technologiczne

Bardzo często tam, gdzie startup miał jakieś związki z sektorem nauki, wśród założycieli pojawiała się także uczelnia, najczęściej działając przez dedykowany do tego celu podmiot, na przykład tzw. spółkę celową.

Fundusze venture capital bardzo rzadko są założycielami spółek technologicznych. W analizowanej w Raporcie populacji było to zaledwie 5 spółek, w których pojawiło się 10 funduszy, w tym 5 prywatnych i 5 publicznych Fundusze publiczne dostarczyły spółkom łącznie 42,6 mln zł kapitału, co daje średnio 1,8 mln zł na podmiot.

Największe inwestycje – jednorazowo 7 mln zł – realizował fundusz BRIdge VC, finansowany ze środków NCBR.

Sytuacja finansowa analizowanych startupów jest trudna. Choć  zdecydowana ich większość stosunkowo szybko zaczyna osiągać przychody ze sprzedaży swoich produktów lub usług.

W próbce startupów powstałych w latach 2016–2019, dla których analizowane były dane finansowe za 2019 rok, przychody uzyskało 81,5% podmiotów, uzyskując średnią wartość na poziomie 443 tys. zł.

47,9% analizowanych startupów w okresie od 2016 do 2019 roku otrzymało dotację na sfinansowanie co najmniej jednego projektu, łącznie 269 mln zł.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: