Polskie miasta – najlepsze strategie pozyskiwania inwestorów

Samorząd

Katowice, Kraków i Lublin zajmują w kolejności pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu przeprowadzonym przez European Cities and Regions of the Future. Ranking dotyczy najlepszych strategii pozyskiwania funduszy w Europie Wschodniej.

Katowice, Kraków i Lublin zajmują w kolejności pierwsze, drugie i trzecie miejsce w rankingu przeprowadzonym przez European Cities and Regions of the Future. Ranking dotyczy najlepszych strategii pozyskiwania funduszy w Europie Wschodniej.

Ocenie zostały poddane 253 miasta oraz 110 regionów. Analiza obejmowała następujące aspekty:

  • potencjał gospodarczy,
  • kapitał ludzki,
  • efektywność kosztów,
  • jakość życia,
  • infrastruktura,
  • przyjazność dla biznesu.

 

Wynik rankingu jest bardzo mobilizujący i świadczy o tym, że polskie miasta znakomicie radzą sobie z pozyskiwaniem inwestorów, a co za tym idzie rozwojem własnym. W skali ogólnej przekłada się to także na atrakcyjność inwestycyjną całego kraju.

Świetnie w rankingu regionów, dotyczącym pozyskiwania inwestorów zagranicznych, wypadła Małopolska. Zajęła ona pierwsze miejsce w Europie Wschodniej oraz siedemnaste w rankingu ogólnoeuropejskim. Drugą lokatę w regionie uzyskała Opolszczyzna.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: