Polskie Obligacje Skarbowe zyskają dzięki EBC

Raporty

EBC w ostatnich latach luzował politykę pieniężną de facto jedynie obniżając stopy procentowe. Implementowane programy głównie zabezpieczały płynność europejskich instytucji finansowych, a nadpłynność była gromadzona na rachunkach w EBC. Jedynie niewielka część środków trafiała na rynek finansowy.

  • Faktyczny wpływ QE na rynek finansowy w strefie euro w pierwszych tygodniach po uruchomieniu okazał się silniejszy od oczekiwań, co pokazuje, że rynek nie w pełni zdyskontował fizyczne przepływy kapitału wywołane programem skupu aktywów realizowanym przez EBC. W najbliższych tygodniach oczekujemy dalszego spadku rentowności obligacji europejskich.
  • Jest wysoce prawdopodobne, że notowania 10-letnich obligacji niemieckich spadną poniżej zera;
  • Banki centralne na świecie odpowiadają na QE w strefie euro bardziej łagodną polityką pieniężną – obniżają stopy procentowe, bądź odsuwają w czasie „normalizację” polityki pieniężnej. To powoduje spadek rentowności obligacji na świecie i w efekcie wzmacnia wyceny polskich papierów;
  • Polskie obligacje oferują jedne z najwyższych rentowności w Europie.
    Dalszy spadek rentowności aktywów w strefie euro wymusi poszukiwanie dodatnich stóp zwrotu, w tym przepływ kapitału do Polski.

Pełny raport można pobrać tutaj.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: